ประกาศร่าง TOR

หมายเลขประกาศ TOR:
ชื่อประกาศ TOR :
ซื้อชุดเหล็กประกับรางและแคลมป์ยึด (Fishplate & Rail Clamp) เพื่อใช้ติดตั้งบริเวณ Critical Alumino Welding (ATW) จำนวน ๑๕๐ ชุด
รายละเอียด :
ชื่อหน่วยงาน :
วงเงินงบประมาณ :
3,980,400.00 บาท
วันที่ประกาศ :
30 พ.ย. 2559
วันสิ้นสุดรับฟังข้อวิจารณ์ :
07 ธ.ค. 2559
สถานที่ขอรับรายละเอียด :
ห้องจัดซื้อ ชั้น ๓ ศูนย์ซ่อมบำรุงคลองตัน เลขที่ ๒๗ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ ๔๗ (ซอยศูนย์วิจัย) แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์หมายเลข :
0-2308-5600 ต่อ 1421 ติดต่อ ฝน
จำนวนผู้เข้าชม:
494