ประกาศร่าง TOR

หมายเลขประกาศ TOR:
ชื่อประกาศ TOR :
ซื้อเครื่องมือตรวจสอบค่า Track Geometry ของรางใช้งานที่ Main line และศูนย์ซ่อมบำรุง จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียด :
ชื่อหน่วยงาน :
วงเงินงบประมาณ :
550,000.00 บาท
วันที่ประกาศ :
02 พ.ค. 2560
วันสิ้นสุดรับฟังข้อวิจารณ์ :
09 พ.ค. 2560
สถานที่ขอรับรายละเอียด :
ห้องจัดซื้อ ชั้น ๓ ศูนย์ซ่อมบำรุงคลองตัน เลขที่ ๒๗ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ ๔๗ (ซอยศูนย์วิจัย) แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์หมายเลข :
0-2308-5600 ต่อ 1421 ติดต่อ ฝน
จำนวนผู้เข้าชม:
248
Dog