ประกาศร่าง TOR

หมายเลขประกาศ TOR:
รฟท.ช/61041
ชื่อประกาศ TOR :
ซื้อ อะไหล่อุปกรณ์กระจายสัญญาณ จำนวน ๙ รายการ ครั้งที่ ๒
รายละเอียด :
ชื่อหน่วยงาน :
วงเงินงบประมาณ :
5,200,000.00 บาท
วันที่ประกาศ :
07 พ.ค. 2561
วันสิ้นสุดรับฟังข้อวิจารณ์ :
10 พ.ค. 2561
สถานที่ขอรับรายละเอียด :
http://www.srtet.co.th
โทรศัพท์หมายเลข :
02-3085600 ต่อ 1181
จำนวนผู้เข้าชม:
232