ประกาศร่าง TOR

หมายเลขประกาศ TOR:
รฟท.ช/61012
ชื่อประกาศ TOR :
ซื้ออะไหล่อุปกรณ์กระจายสัญญาณ จำนวน ๙ รายการ
รายละเอียด :
ชื่อหน่วยงาน :
วงเงินงบประมาณ :
5,200,000.00 บาท
วันที่ประกาศ :
22 ก.พ. 2561
วันสิ้นสุดรับฟังข้อวิจารณ์ :
27 ก.พ. 2561
สถานที่ขอรับรายละเอียด :
e-mail patthiya.c@srtet.co.th
โทรศัพท์หมายเลข :
02-3085600 ต่อ 1181 ติดต่อ ภัททิยา
จำนวนผู้เข้าชม:
231