ประกาศร่าง TOR

หมายเลขประกาศ TOR:
รฟท.อ./600092
ชื่อประกาศ TOR :
จอแสดงผลระบบ PIS และ CCTV ทดแทนของเดิมบนชานชาลา ใช้งานที่สถานีรถไฟฟ้าทั้ง ๘ แห่ง และศูนย์ซ่อมบำรุง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียด :
หากสนใจจะประชาพิจารณ์ ส่งอีเมลได้ที่ apisit.t@srtet.co.th
ชื่อหน่วยงาน :
วงเงินงบประมาณ :
28,800,000.00 บาท
วันที่ประกาศ :
28 มิ.ย. 2560
วันสิ้นสุดรับฟังข้อวิจารณ์ :
03 ก.ค. 2560
สถานที่ขอรับรายละเอียด :
แผนกจัดซื้อ ชั้น ๒ ศูนย์ซ่อมบำรุงคลองตัน เลขที่ ๒๗ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ ๔๗ (ซอยศูนย์วิจัย) แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์หมายเลข :
023085600 ต่อ 1461 ติดต่อ อภิสิทธิ์
จำนวนผู้เข้าชม:
202