ประกาศร่าง TOR

หมายเลขประกาศ TOR:
ชื่อประกาศ TOR :
จ้างปรับปรุง Hand Rail บริเวณทางวิ่งรถไฟฟ้ายกระดับ ใช้งานที่ Main Line จำนวน ๑ งาน
รายละเอียด :
ชื่อหน่วยงาน :
วงเงินงบประมาณ :
4,950,000.00 บาท
วันที่ประกาศ :
07 พ.ย. 2559
วันสิ้นสุดรับฟังข้อวิจารณ์ :
17 พ.ย. 2559
สถานที่ขอรับรายละเอียด :
ห้องจัดซื้อ ชั้น ๓ ศูนย์ซ่อมบำรุงคลองตัน เลขที่ ๒๗ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ ๔๗ (ซอยศูนย์วิจัย) แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์หมายเลข :
02-308-5600 ต่อ 1421 ติดต่อ ฝน ยะก๊บ
จำนวนผู้เข้าชม:
266