ประกาศร่าง TOR

หมายเลขประกาศ TOR:
ชื่อประกาศ TOR :
จ้างจัดหาระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (Business Process Management and Workflow) ใช้งานที่ศูนย์ซ่อมบำรุงคลองตัน จำนวน ๑ งาน
รายละเอียด :
ชื่อหน่วยงาน :
วงเงินงบประมาณ :
2,210,620.00 บาท
วันที่ประกาศ :
04 ส.ค. 2560
วันสิ้นสุดรับฟังข้อวิจารณ์ :
09 ส.ค. 2560
สถานที่ขอรับรายละเอียด :
ห้องจัดซื้อ ชั้น ๒ ศูนย์ซ่อมบำรุงคลองตัน เลขที่ ๒๗ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ ๔๗ (ซอยศูนย์วิจัย) แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์หมายเลข :
02 308 56000 ต่อ 1182
จำนวนผู้เข้าชม:
175
Dog