ประกาศร่าง TOR

หมายเลขประกาศ TOR:
รฟท.อ./600121
ชื่อประกาศ TOR :
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องสำรองไฟฟ้าต่อเนื่อง (UPS) และเครื่องสำรองไฟฟ้ากระแสตรง (Charger) 110 โวลท์ แบบรวมอะไหล่ รวมจำนวน 27 เครื่อง ระยะเวลา 3 ปี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียด :
ชื่อหน่วยงาน :
วงเงินงบประมาณ :
13,500,000.00 บาท
วันที่ประกาศ :
09 ส.ค. 2560
วันสิ้นสุดรับฟังข้อวิจารณ์ :
15 ส.ค. 2560
สถานที่ขอรับรายละเอียด :
แผนกจัดซื้อ ชั้น 2 ออฟฟิต 1 ศูนย์ซ่อมบำรุงคลองตัน เลขที่ ๒๗ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ 47 (ซอยศูนย์วิจัย) แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
โทรศัพท์หมายเลข :
0-2308-5600 ต่อ 1415 ติดต่อ จีราภรณ์
จำนวนผู้เข้าชม:
144
Dog