ประกาศร่าง TOR

วงเงินงบประมาณ
ถึงวงเงินงบประมาณ
วันที่ประกาศ
สิ้นสุดวันที่ประกาศ
วันรับฟังข้อวิจารณ์
วันสิ้นสุดรับฟังข้อวิจารณ์
ประกาศเลขที่ รายการ วันที่ประกาศ วันสิ้นสุดรับฟังข้อวิจารณ์ วงเงินงบประมาณ จำนวนผู้เข้าชม
ประกวดราคาจ้างและติดตั้งยางปิดช่องว่างระหว่างชานชาลาและประตูรถไฟฟ้า (Platform Gap Filler) 02/ต.ค./2561 09/ต.ค./2561 6,500,000.00 147
รฟฟท.ช.61032 เช่ารถยนต์ส่วนกลางสำหรับปฏิบัติงาน 25/ก.ย./2561 02/ต.ค./2561 5,200,200.00 208
รฟท.ช.61059 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมถนนและลานจอดรถตามสถานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding 13/ก.ย./2561 19/ก.ย./2561 6,500,000.00 337
ซื้อและติดตั้งยางปิดช่องว่างระหว่างชานชาลาประตูรถไฟฟ้า (Platform Gap Filler) 12/ก.ค./2561 19/ก.ค./2561 6,500,000.00 399
รฟฟท.ช.61029 ซื้อพร้อมติดตั้งสัญลักษณ์เครื่องหมายบอกทางหนีไฟ และฟิล์มสติกเกอร์ ระวังช่องว่าง และอย่ายืนพิงประตู 11/ก.ค./2561 18/ก.ค./2561 1,570,000.00 288
รฟฟท.ช.61046 แก้ไข 1 ประกวดราคาจ้างงานบริการรักษาความปลอดภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11/มิ.ย./2561 18/มิ.ย./2561 83,151,840.00 421
จ้าง ทำระบบจำลองการเดินรถ (Train Simulator) จำนวน ๑ ชุด 22/พ.ค./2561 01/มิ.ย./2561 14,000,000.00 511
รฟฟท.ช.61046 ประกวดราคาจ้างงานบริการรักษาความปลอดภัยบริเวณโครงการระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและสถานีรับ-ส่งผู้โดยสารอากาศยานในเมือง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21/พ.ค./2561 28/พ.ค./2561 0.00 415
รฟท.ช 61043 งานจ้างบริการรักษาความสะอาดบริเวณโครงการระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และสถานีรับส่งผู้โดยสารอากาศยานในเมือง(Suvarnabhumi Airport Rail Link and City Air Terminal Project) 18/พ.ค./2561 18/พ.ค./2561 57,000,000.00 369