ประกาศร่าง TOR

วงเงินงบประมาณ
ถึงวงเงินงบประมาณ
วันที่ประกาศ
สิ้นสุดวันที่ประกาศ
วันรับฟังข้อวิจารณ์
วันสิ้นสุดรับฟังข้อวิจารณ์
ประกาศเลขที่ รายการ วันที่ประกาศ วันสิ้นสุดรับฟังข้อวิจารณ์ วงเงินงบประมาณ จำนวนผู้เข้าชม
จัดหาเครื่อง KIOS ระบบ TTRS เพื่อคนพิการ จำนวน ๓ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16/พ.ค./2562 23/พ.ค./2562 2,715,960.00 90
รฟท.ช. 62004 งานจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนและลานจอดรถตามสถานี 03/พ.ค./2562 14/พ.ค./2562 8,990,000.00 132
รฟฟท.ช.62003 ประกวดราคาจ้างแก้ไข Grounding ของระบบจ่ายไฟเหนือราง สถานีสุวรรณภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20/ก.พ./2562 27/ก.พ./2562 7,500,000.00 321
รฟท.ช.61027 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินสถานีสุวรรณภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอน 26/พ.ย./2561 04/ธ.ค./2561 15,000,000.00 505
รฟท.ซ/61066 จัดหาเครื่องตรวจสอบรางและล้อแบบ Phased Array Ultasonic จำนวน 2 เครื่อง 23/พ.ย./2561 04/ธ.ค./2561 7,800,000.00 546
ประกวดราคาจ้างและติดตั้งยางปิดช่องว่างระหว่างชานชาลาและประตูรถไฟฟ้า (Platform Gap Filler) 02/ต.ค./2561 09/ต.ค./2561 6,500,000.00 752
รฟฟท.ช.61032 เช่ารถยนต์ส่วนกลางสำหรับปฏิบัติงาน 25/ก.ย./2561 02/ต.ค./2561 5,200,200.00 657
รฟท.ช.61059 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมถนนและลานจอดรถตามสถานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding 13/ก.ย./2561 19/ก.ย./2561 6,500,000.00 702
ซื้อและติดตั้งยางปิดช่องว่างระหว่างชานชาลาประตูรถไฟฟ้า (Platform Gap Filler) 12/ก.ค./2561 19/ก.ค./2561 6,500,000.00 805