ประกาศร่าง TOR

วงเงินงบประมาณ
ถึงวงเงินงบประมาณ
วันที่ประกาศ
สิ้นสุดวันที่ประกาศ
วันรับฟังข้อวิจารณ์
วันสิ้นสุดรับฟังข้อวิจารณ์
ประกาศเลขที่ รายการ วันที่ประกาศ วันสิ้นสุดรับฟังข้อวิจารณ์ วงเงินงบประมาณ จำนวนผู้เข้าชม
รฟท.อ./600089 จ้างซ่อมบำรุงประแจสับราง (Turnouts) จำนวน ๔๙ ชุด ทั้งเส้นทางหลัก (Mainline) และ ศูนย์ซ่อมบำรุง (Depot) ระยะเวลา ๑๒ เดือน 21/มิ.ย./2560 26/มิ.ย./2560 23,000,000.00 21
จ้างติดตั้งประตูม้วนไฟฟ้า ที่สถานีรถไฟฟ้าพญาไท ราชปรารภ รามคำแหง หัวหมาก บ้านทับช้าง ลาดกระบัง จำนวน ๓๒ ชุด 13/มิ.ย./2560 16/มิ.ย./2560 6,500,000.00 45
รฟท.อ./600049 จ้างบริการซ่อมบำรุงรักษาระบบลิฟต์ บันไดเลื่อนและทางลาดเลื่อน จำนวน 127 เครื่อง 06/มิ.ย./2560 12/มิ.ย./2560 26,858,532.00 63
รฟท.อ./600077 จัดซื้อชุดแบตเตอรี่ของเครื่องสำรองไฟฟ้าอัตโนมัติ (UPS) ที่สถานีหัวหมาก(HUM) และสถานีบ้านทับช้าง (BTC) จำนวน ๒ รายการ 06/มิ.ย./2560 12/มิ.ย./2560 3,446,256.00 66
จัดซื้อ Dust Collector system พร้อมติดตั้ง Control System ใช้งานที่ศูนย์ซ่อมบำรุงคลองตัน จำนวน ๑ ชุด 06/มิ.ย./2560 12/มิ.ย./2560 7,490,000.00 32
รฟท.อ./600074 ซื้อระบบอินเตอร์เน็ตไร้สายบนสถานีสำหรับผู้โดยสาร (Wifi for Passenger Service) จำนวน ๑ ระบบ 05/มิ.ย./2560 08/มิ.ย./2560 7,597,000.00 64
รฟท.อ/600034 จ้างติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างเพิ่ม บริเวณสถานีรถไฟฟ้า ทั้ง 8 สถานี และศูนย์ซ่อมบำรุงฯ 05/มิ.ย./2560 07/มิ.ย./2560 4,800,000.00 22
จัดจ้างทำป้ายแสดงข้อมูลการเดินทางและป้ายทิศทางบันไดเลื่อน LED สำหรับผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ จำนวน ๑ งาน 05/มิ.ย./2560 15/มิ.ย./2560 10,000,000.00 41
รฟฟท.อ/600034 จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาระบบงาน ERP (SAP) จำนวน ๑ ปี 05/มิ.ย./2560 08/มิ.ย./2560 4,280,000.00 22