ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

รายละเอียดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเลขที่:
รฟท.ส./600097
เรื่อง :
จัดซื้อ พัสดุสิ้นเปลืองแผนกระบบโทรคมนาคม จำนวน ๗๕ รายการ
รายละเอียด :
จัดซื้อ พัสดุสิ้นเปลืองแผนกระบบโทรคมนาคม จำนวน ๗๕ รายการ
ติดต่อขอรับรายละเอียด วันที่ :
13 ก.ค. 2560 - 21 ก.ค. 2560 ระหว่าง 09:00 - 16:00 น.
สถานที่ขอรับรายละเอียด :
แผนกจัดซื้อ ชั้น ๒ ออฟฟิศ ๑ ศูนย์ซ่อมบำรุงคลองตัน เลขที่ ๒๗ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ ๔๗ (ซอยศูนย์วิจัย) แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
ราคากลาง :
700,000.00 บาท
ราคาแบบชุดละ :
0.00 บาท
กำหนดยื่นซองเสนอราคาวันที่ :
13 ก.ค. 2560 - 24 ก.ค. 2560 ระหว่าง 09:00 - 16:00 น.
กำหนดเปิดซอง วันที่ :
25 ก.ค. 2560 ระหว่าง 10:00 - 16:30 น.
สถานที่ยื่นซองเสนอราคา :
แผนกจัดซื้อ ชั้น ๒ ออฟฟิศ ๑ ศูนย์ซ่อมบำรุงคลองตัน เลขที่ ๒๗ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ ๔๗ (ซอยศูนย์วิจัย) แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข :
ประกาศร่าง TOR (ที่เกี่ยวข้อง) :
-
สรุปผลจัดซื้อ-จัดจ้าง (ที่เกี่ยวข้อง) :
-
หมายเหตุ :
ประกาศ ณ วันที่ :
13 ก.ค. 2560
จำนวนผู้เข้าชม:
115