ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

รายละเอียดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเลขที่:
รฟท.ช/61032
เรื่อง :
จ้างปรับปรุงผนังอุโมงค์สถานีรถไฟฟ้าสุวรรณภูมิ
รายละเอียด :
ติดต่อขอรับรายละเอียด วันที่ :
11 เม.ย. 2561 - 03 พ.ค. 2561 ระหว่าง 08:30 - 16:30 น.
สถานที่ขอรับรายละเอียด :
ราคากลาง :
18,903,427.86 บาท
ราคาแบบชุดละ :
0.00 บาท
กำหนดยื่นซองเสนอราคาวันที่ :
04 พ.ค. 2561 ระหว่าง 08:30 - 16:30 น.
กำหนดเปิดซอง วันที่ :
07 พ.ค. 2561 ระหว่าง 08:30 - 16:30 น.
สถานที่ยื่นซองเสนอราคา :
สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข :
023085600 ต่อ 1415 ติดต่อ จีราภรณ์ พงษ์ธานี
ประกาศร่าง TOR (ที่เกี่ยวข้อง) :
-
สรุปผลจัดซื้อ-จัดจ้าง (ที่เกี่ยวข้อง) :
-
หมายเหตุ :
ประกาศ ณ วันที่ :
11 เม.ย. 2561
จำนวนผู้เข้าชม:
241