ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

รายละเอียดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเลขที่:
รฟฟท.ส./600041
เรื่อง :
จ้างผลิตป้ายประชาสัมพันธ์ในขบวนรถไฟฟ้า จำนวน 138 ป้าย
รายละเอียด :
ติดต่อขอรับรายละเอียด วันที่ :
14 ก.ค. 2560 - 24 ก.ค. 2560 ระหว่าง 09:00 - 16:00 น.
สถานที่ขอรับรายละเอียด :
แผนกจัดซื้อ ชั้น 2 ออฟฟิศ 1 ศูนย์ซ่อมบำรุงคลองตัน เลขที่ 27 ซอยเพชรบุรี 47 (ซอยศูนย์วิจัย) ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
ราคากลาง :
243,639.00 บาท
ราคาแบบชุดละ :
0.00 บาท
กำหนดยื่นซองเสนอราคาวันที่ :
14 ก.ค. 2560 - 25 ก.ค. 2560 ระหว่าง 09:00 - 16:00 น.
กำหนดเปิดซอง วันที่ :
26 ก.ค. 2560 ระหว่าง 10:00 - 00:00 น.
สถานที่ยื่นซองเสนอราคา :
แผนกจัดซื้อ ชั้น 2 ออฟฟิศ 1 ศูนย์ซ่อมบำรุงคลองตัน เลขที่ 27 ซอยเพชรบุรี 47 (ซอยศูนย์วิจัย) ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข :
ไฟล์แนบ :
ประกาศร่าง TOR (ที่เกี่ยวข้อง) :
-
สรุปผลจัดซื้อ-จัดจ้าง (ที่เกี่ยวข้อง) :
-
หมายเหตุ :
ประกาศ ณ วันที่ :
14 ก.ค. 2560
จำนวนผู้เข้าชม:
141