ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

รายละเอียดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเลขที่:
รฟฟท.ช./61022
เรื่อง :
จ้างที่ปรึกษาศึกษาทำการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งเเวดล้อม โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
รายละเอียด :
ติดต่อขอรับรายละเอียด วันที่ :
11 พ.ค. 2561 - 21 พ.ค. 2561 ระหว่าง 08:30 - 16:30 น.
สถานที่ขอรับรายละเอียด :
แผนกจัดซื้อ ศูนย์ซ่อมบำรุงคลองตัน เลขที่ ๒๗ ซอยศูนย์วิจัย (เพชรบุรี ๔๗) ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวางกรุงเทพฯ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด
ราคากลาง :
1,982,710.00 บาท
ราคาแบบชุดละ :
0.00 บาท
กำหนดยื่นซองเสนอราคาวันที่ :
22 พ.ค. 2561 ระหว่าง 08:30 - 16:30 น.
กำหนดเปิดซอง วันที่ :
23 พ.ค. 2561 ระหว่าง 10:00 - 16:30 น.
สถานที่ยื่นซองเสนอราคา :
แผนกจัดซื้อ ศูนย์ซ่อมบำรุงคลองตัน เลขที่ ๒๗ ซอยศูนย์วิจัย (เพชรบุรี ๔๗) ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวางกรุงเทพฯ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด
สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข :
ประกาศร่าง TOR (ที่เกี่ยวข้อง) :
-
สรุปผลจัดซื้อ-จัดจ้าง (ที่เกี่ยวข้อง) :
-
หมายเหตุ :
ประกาศ ณ วันที่ :
11 พ.ค. 2561
จำนวนผู้เข้าชม:
89