ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

รายละเอียดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเลขที่:
รฟฟท.ส./๖๐๐๐๔๐
เรื่อง :
จ้างผลิตวีดีทัศน์โฆษณาประชาสัมพันธ์รถไฟฟ้า แอร์พอร์ต เรล ลิงก์
รายละเอียด :
ติดต่อขอรับรายละเอียด วันที่ :
07 ก.ค. 2560 - 14 ก.ค. 2560 ระหว่าง 09:00 - 16:00 น.
สถานที่ขอรับรายละเอียด :
ห้องจัดซื้อ ชั้น ๒ ออฟฟิศ ๑ ศูนย์ซ่อมบำรุงคลองตัน เลขที่ ๒๗ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ ๔๗ (ซอยศูนย์วิจัย) แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
ราคากลาง :
700,000.00 บาท
ราคาแบบชุดละ :
0.00 บาท
กำหนดยื่นซองเสนอราคาวันที่ :
07 ก.ค. 2560 - 17 ก.ค. 2560 ระหว่าง 09:00 - 16:00 น.
กำหนดเปิดซอง วันที่ :
18 ก.ค. 2560 ระหว่าง 13:30 - 16:00 น.
สถานที่ยื่นซองเสนอราคา :
ห้องจัดซื้อ ชั้น ๒ ออฟฟิศ ๑ ศูนย์ซ่อมบำรุงคลองตัน เลขที่ ๒๗ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ ๔๗ (ซอยศูนย์วิจัย) แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข :
02 308 56000 ต่อ 1182 ติดต่อ นฤมล
ไฟล์แนบ :
ประกาศร่าง TOR (ที่เกี่ยวข้อง) :
-
สรุปผลจัดซื้อ-จัดจ้าง (ที่เกี่ยวข้อง) :
-
หมายเหตุ :
ประกาศ ณ วันที่ :
07 ก.ค. 2560
จำนวนผู้เข้าชม:
178