ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

รายละเอียดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเลขที่:
รฟฟท.ส./600014
เรื่อง :
ซื้อเสากั้นเขต แบบสายดึงกลับอัตโนมัติ จำนวน 200 ต้น
รายละเอียด :
ซื้อเสากั้นเขต แบบสายดึงกลับอัตโนมัติ จำนวน 200 ต้น
ติดต่อขอรับรายละเอียด วันที่ :
20 ก.พ. 2560 - 02 มี.ค. 2560 ระหว่าง 09:00 - 16:00 น.
สถานที่ขอรับรายละเอียด :
แผนกจัดซื้อ ชั้น 3 ศูนย์ซ่อมบำรุงคลองตัน เลขที่๗ 27 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ 47 (ซอยศูนย์วิจัย) แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
ราคากลาง :
374,500.00 บาท
ราคาแบบชุดละ :
0.00 บาท
กำหนดยื่นซองเสนอราคาวันที่ :
20 ก.พ. 2560 - 03 มี.ค. 2560 ระหว่าง 09:00 - 16:00 น.
กำหนดเปิดซอง วันที่ :
06 มี.ค. 2560 ระหว่าง 10:00 - 11:00 น.
สถานที่ยื่นซองเสนอราคา :
แผนกจัดซื้อ ชั้น 3 ศูนย์ซ่อมบำรุงคลองตัน เลขที่ 27 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ 47 (ซอยศูนย์วิจัย) แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข :
ประกาศร่าง TOR (ที่เกี่ยวข้อง) :
-
สรุปผลจัดซื้อ-จัดจ้าง (ที่เกี่ยวข้อง) :
-
หมายเหตุ :
ประกาศ ณ วันที่ :
20 ก.พ. 2560
จำนวนผู้เข้าชม:
146