ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

รายละเอียดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเลขที่:
รฟท.ช/๖๑๐๔๒
เรื่อง :
จ้าง จัดหาระบบน้ำดับเพลิงที่สถานีพญาไท ราชปรารภ รามคำแหง หัวหมาก บ้านทับช้างและสถานีลาดกระบัง
รายละเอียด :
ติดต่อขอรับรายละเอียด วันที่ :
24 พ.ค. 2561 - 12 มิ.ย. 2561 ระหว่าง 08:30 - 16:30 น.
สถานที่ขอรับรายละเอียด :
www.gprocurement.go.th
ราคากลาง :
48,000,000.00 บาท
ราคาแบบชุดละ :
0.00 บาท
กำหนดยื่นซองเสนอราคาวันที่ :
13 มิ.ย. 2561 ระหว่าง 08:30 - 16:30 น.
กำหนดเปิดซอง วันที่ :
14 มิ.ย. 2561 ระหว่าง 08:30 - 16:30 น.
สถานที่ยื่นซองเสนอราคา :
www.gprocurement.go.th
สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข :
02-3085600 ต่อ 1181 ติดต่อ ภัททิยา
ประกาศร่าง TOR (ที่เกี่ยวข้อง) :
-
สรุปผลจัดซื้อ-จัดจ้าง (ที่เกี่ยวข้อง) :
-
หมายเหตุ :
ประกาศ ณ วันที่ :
24 พ.ค. 2561
จำนวนผู้เข้าชม:
240