ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

รายละเอียดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเลขที่:
รฟฟท.ส/๖๐๐๐๑๙
เรื่อง :
จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุน ด้านงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน ๒ อัตรา ระยะเวลา ๖ เดือน
รายละเอียด :
ติดต่อขอรับรายละเอียด วันที่ :
06 มี.ค. 2560 - 15 มี.ค. 2560 ระหว่าง 08:00 - 16:00 น.
สถานที่ขอรับรายละเอียด :
ณ แผนกจัดซื้อ ชั้น ๓ ศูนย์ซ่อมบำรุงคลองตัน เลขที่ ๒๗ ซอยเพชรบุรี ๔๗ (ซอยศูนย์วิจัย) ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
ราคากลาง :
243,960.00 บาท
ราคาแบบชุดละ :
0.00 บาท
กำหนดยื่นซองเสนอราคาวันที่ :
06 มี.ค. 2560 - 16 มี.ค. 2560 ระหว่าง 08:00 - 16:00 น.
กำหนดเปิดซอง วันที่ :
17 มี.ค. 2560 ระหว่าง 10:00 - 12:00 น.
สถานที่ยื่นซองเสนอราคา :
ณ แผนกจัดซื้อ ชั้น ๓ ศูนย์ซ่อมบำรุงคลองตัน เลขที่ ๒๗ ซอยเพชรบุรี ๔๗ (ซอยศูนย์วิจัย) ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข :
ไฟล์แนบ :
ประกาศร่าง TOR (ที่เกี่ยวข้อง) :
-
สรุปผลจัดซื้อ-จัดจ้าง (ที่เกี่ยวข้อง) :
-
หมายเหตุ :
ประกาศ ณ วันที่ :
06 มี.ค. 2560
จำนวนผู้เข้าชม:
161