ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

รายละเอียดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเลขที่:
รฟฟท.ช/61015
เรื่อง :
กระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A4 80g จำนวน ๒,๒๓๔ รีม
รายละเอียด :
ติดต่อขอรับรายละเอียด วันที่ :
13 มี.ค. 2561 - 18 มี.ค. 2561 ระหว่าง 08:30 - 16:30 น.
สถานที่ขอรับรายละเอียด :
www.gprocurement.go.th
ราคากลาง :
186,449.64 บาท
ราคาแบบชุดละ :
0.00 บาท
กำหนดยื่นซองเสนอราคาวันที่ :
19 มี.ค. 2561 ระหว่าง 08:30 - 16:30 น.
กำหนดเปิดซอง วันที่ :
20 มี.ค. 2561 ระหว่าง 08:30 - 16:30 น.
สถานที่ยื่นซองเสนอราคา :
www.gprocurement.go.th
สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข :
ประกาศร่าง TOR (ที่เกี่ยวข้อง) :
-
สรุปผลจัดซื้อ-จัดจ้าง (ที่เกี่ยวข้อง) :
-
หมายเหตุ :
ประกาศ ณ วันที่ :
13 มี.ค. 2561
จำนวนผู้เข้าชม:
180