ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

รายละเอียดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเลขที่:
รฟท.ช/62010
เรื่อง :
เช่ารถยนต์ประจำตำแหน่ง และรถตู้โดยสาร ๑๒ ที่นั่ง เป็นระยะเวลา ๕ ปี
รายละเอียด :
ติดต่อขอรับรายละเอียด วันที่ :
18 ก.ค. 2562 - 04 ส.ค. 2562 ระหว่าง 08:30 - 16:30 น.
สถานที่ขอรับรายละเอียด :
ราคากลาง :
3,051,000.00 บาท
ราคาแบบชุดละ :
0.00 บาท
กำหนดยื่นซองเสนอราคาวันที่ :
05 ส.ค. 2562 ระหว่าง 08:30 - 16:30 น.
กำหนดเปิดซอง วันที่ :
06 ส.ค. 2562 ระหว่าง 08:30 - 16:30 น.
สถานที่ยื่นซองเสนอราคา :
สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข :
023085600 ต่อ 1415 ติดต่อ จีราภรณ์ พงษ์ธานี
ประกาศร่าง TOR (ที่เกี่ยวข้อง) :
-
สรุปผลจัดซื้อ-จัดจ้าง (ที่เกี่ยวข้อง) :
-
หมายเหตุ :
ประกาศ ณ วันที่ :
12 ก.ค. 2562
จำนวนผู้เข้าชม:
170