ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

รายละเอียดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเลขที่:
รฟท.ส./๖๐๐๐๕๐
เรื่อง :
จ้างซ่อมแซม Concrete Block และจ้างเหมาซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องยึดเหนี่ยวรางบนพื้นที่เส้นทางหลัก (Main Line) และภายใน ศูนย์ซ่อมบำรุงคลองตัน (Depot)
รายละเอียด :
ติดต่อขอรับรายละเอียด วันที่ :
05 พ.ค. 2560 - 15 พ.ค. 2560 ระหว่าง 09:00 - 16:00 น.
สถานที่ขอรับรายละเอียด :
ห้องจัดซื้อ ชั้น ๓ ศูนย์ซ่อมบำรุงคลองตัน เลขที่ ๒๗ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ ๔๗ (ซอยศูนย์วิจัย) แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
ราคากลาง :
1,950,000.00 บาท
ราคาแบบชุดละ :
0.00 บาท
กำหนดยื่นซองเสนอราคาวันที่ :
05 พ.ค. 2560 - 17 พ.ค. 2560 ระหว่าง 09:00 - 16:00 น.
กำหนดเปิดซอง วันที่ :
17 พ.ค. 2560 ระหว่าง 10:00 - 12:00 น.
สถานที่ยื่นซองเสนอราคา :
ห้องจัดซื้อ ชั้น ๓ ศูนย์ซ่อมบำรุงคลองตัน เลขที่ ๒๗ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ ๔๗ (ซอยศูนย์วิจัย) แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข :
ประกาศร่าง TOR (ที่เกี่ยวข้อง) :
-
สรุปผลจัดซื้อ-จัดจ้าง (ที่เกี่ยวข้อง) :
-
หมายเหตุ :
ประกาศ ณ วันที่ :
04 พ.ค. 2560
จำนวนผู้เข้าชม:
194
Dog