ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

รายละเอียดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเลขที่:
รฟฟท.ช./61025
เรื่อง :
ประกาศจ้างที่ปรึกษาศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมในการทำงานที่มีผลต่อพนักงานในสถานประกอบการโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
รายละเอียด :
ติดต่อขอรับรายละเอียด วันที่ :
12 มิ.ย. 2561 - 19 มิ.ย. 2561 ระหว่าง 08:30 - 16:30 น.
สถานที่ขอรับรายละเอียด :
แผนกจัดซื้อ ศูนย์ซ่อมบำรุงคลองตัน เลขที่ ๒๗ ซอยศูนย์วิจัย (เพชรบุรี ๔๗) ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวางกรุงเทพฯ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด
ราคากลาง :
764,515.00 บาท
ราคาแบบชุดละ :
0.00 บาท
กำหนดยื่นซองเสนอราคาวันที่ :
20 มิ.ย. 2561 ระหว่าง 08:30 - 16:30 น.
กำหนดเปิดซอง วันที่ :
21 มิ.ย. 2561 ระหว่าง 10:00 - 16:30 น.
สถานที่ยื่นซองเสนอราคา :
แผนกจัดซื้อ ศูนย์ซ่อมบำรุงคลองตัน เลขที่ ๒๗ ซอยศูนย์วิจัย (เพชรบุรี ๔๗) ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวางกรุงเทพฯ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด
สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข :
ประกาศร่าง TOR (ที่เกี่ยวข้อง) :
-
สรุปผลจัดซื้อ-จัดจ้าง (ที่เกี่ยวข้อง) :
-
หมายเหตุ :
ประกาศ ณ วันที่ :
12 มิ.ย. 2561
จำนวนผู้เข้าชม:
180