ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

รายละเอียดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเลขที่:
รฟท.ช/610041
เรื่อง :
ซื้ออะไหล่อุปกรณ์กระจายสัญญาณ จำนวน ๙ รายการ
รายละเอียด :
ติดต่อขอรับรายละเอียด วันที่ :
16 พ.ค. 2561 - 31 พ.ค. 2561 ระหว่าง 08:30 - 16:30 น.
สถานที่ขอรับรายละเอียด :
www.gprocurement.go.th
ราคากลาง :
5,200,000.00 บาท
ราคาแบบชุดละ :
0.00 บาท
กำหนดยื่นซองเสนอราคาวันที่ :
01 มิ.ย. 2561 ระหว่าง 08:30 - 16:30 น.
กำหนดเปิดซอง วันที่ :
04 มิ.ย. 2561 ระหว่าง 08:30 - 16:30 น.
สถานที่ยื่นซองเสนอราคา :
www.gprocurement.go.th
สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข :
ประกาศร่าง TOR (ที่เกี่ยวข้อง) :
ซื้อ อะไหล่อุปกรณ์กระจายสัญญาณ จำนวน ๙ รายการ ครั้งที่ ๒
สรุปผลจัดซื้อ-จัดจ้าง (ที่เกี่ยวข้อง) :
-
หมายเหตุ :
ประกาศ ณ วันที่ :
16 พ.ค. 2561
จำนวนผู้เข้าชม:
176