ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

รายละเอียดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเลขที่:
เลขที่ รฟฟท.จ ๖๒๐๐๖
เรื่อง :
จ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนการพัฒนาบุคลากร (Individual Development Plan) โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
รายละเอียด :
ติดต่อขอรับรายละเอียด วันที่ :
11 มิ.ย. 2562 - 19 มิ.ย. 2562 ระหว่าง 08:30 - 16:00 น.
สถานที่ขอรับรายละเอียด :
บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ศูนย์ซ่อมบำรุงคลองตัน (แผนกจัดซื้อ) ชั้น ๒
ราคากลาง :
895,008.00 บาท
ราคาแบบชุดละ :
0.00 บาท
กำหนดยื่นซองเสนอราคาวันที่ :
20 มิ.ย. 2562 ระหว่าง 08:30 - 16:00 น.
กำหนดเปิดซอง วันที่ :
26 มิ.ย. 2562 ระหว่าง 08:30 - 16:00 น.
สถานที่ยื่นซองเสนอราคา :
บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ศูนย์ซ่อมบำรุงคลองตัน (ห้องประกวดราคา) ชั้น ๓
สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข :
ไฟล์แนบ :
ประกาศร่าง TOR (ที่เกี่ยวข้อง) :
-
สรุปผลจัดซื้อ-จัดจ้าง (ที่เกี่ยวข้อง) :
-
หมายเหตุ :
-เตรียมเอกสารเพื่อขอรับเอกสารประกวดราคา 1 สำเนาหนังสือรับบริษัทฯ ,ภพ.20 2 สำเนาใบขึ้นทะเบียนที่ปรึกษาฯ
ประกาศ ณ วันที่ :
11 มิ.ย. 2562
จำนวนผู้เข้าชม:
102