ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

รายละเอียดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเลขที่:
รฟท.ช/61023
เรื่อง :
จ้างตรวจสอบรางด้วยวิธีการทดสอบโดยไม่ทำลาย จำนวน ๑ งาน
รายละเอียด :
ติดต่อขอรับรายละเอียด วันที่ :
30 เม.ย. 2561 - 23 เม.ย. 2561 ระหว่าง 08:30 - 16:30 น.
สถานที่ขอรับรายละเอียด :
ราคากลาง :
0.00 บาท
ราคาแบบชุดละ :
0.00 บาท
กำหนดยื่นซองเสนอราคาวันที่ :
24 เม.ย. 2561 ระหว่าง 08:30 - 16:30 น.
กำหนดเปิดซอง วันที่ :
25 เม.ย. 2561 ระหว่าง 08:30 - 16:30 น.
สถานที่ยื่นซองเสนอราคา :
สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข :
023085600 ต่อ 1231 ติดต่อ วัชระ ศุภเกตุ
ประกาศร่าง TOR (ที่เกี่ยวข้อง) :
ตรวจสอบรางด้วยวิธีการทดสอบโดยทำลาย
สรุปผลจัดซื้อ-จัดจ้าง (ที่เกี่ยวข้อง) :
-
หมายเหตุ :
ประกาศ ณ วันที่ :
03 เม.ย. 2561
จำนวนผู้เข้าชม:
255