ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

รายละเอียดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเลขที่:
รฟฟท.ช/61031
เรื่อง :
ประกวดราคาจ้างผู้ดำเนินการโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างทักษะการใช้งานภาษาอังกฤษในงานบริการ หลักสูตร Effective English for professional Service StaffEES๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด :
ติดต่อขอรับรายละเอียด วันที่ :
06 ส.ค. 2561 - 14 ส.ค. 2561 ระหว่าง 08:30 - 16:30 น.
สถานที่ขอรับรายละเอียด :
ราคากลาง :
0.00 บาท
ราคาแบบชุดละ :
0.00 บาท
กำหนดยื่นซองเสนอราคาวันที่ :
15 ส.ค. 2561 ระหว่าง 08:30 - 16:30 น.
กำหนดเปิดซอง วันที่ :
16 ส.ค. 2561 ระหว่าง 08:30 - 16:30 น.
สถานที่ยื่นซองเสนอราคา :
สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข :
ประกาศร่าง TOR (ที่เกี่ยวข้อง) :
-
สรุปผลจัดซื้อ-จัดจ้าง (ที่เกี่ยวข้อง) :
-
หมายเหตุ :
ประกาศ ณ วันที่ :
07 ส.ค. 2561
จำนวนผู้เข้าชม:
206