ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

รายละเอียดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเลขที่:
รฟท.ซ.63002
เรื่อง :
ประกวดราคาจ้างจ้างผู้ให้บริการตรวจสุขภาพพนักงานบริษัทฯ ประจำปี ๒๕๖๓ และการตรวจชีวอนามัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด :
ติดต่อขอรับรายละเอียด วันที่ :
09 มี.ค. 2563 - 18 มี.ค. 2563 ระหว่าง 08:30 - 16:30 น.
สถานที่ขอรับรายละเอียด :
ราคากลาง :
0.00 บาท
ราคาแบบชุดละ :
0.00 บาท
กำหนดยื่นซองเสนอราคาวันที่ :
18 มี.ค. 2563 ระหว่าง 08:30 - 16:30 น.
กำหนดเปิดซอง วันที่ :
19 มี.ค. 2563 ระหว่าง 08:30 - 16:30 น.
สถานที่ยื่นซองเสนอราคา :
สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข :
023085600 ต่อ 1415 ติดต่อ นางสาวจีราภรณ์ พงษ์ะานี
ไฟล์แนบ :
ประกาศร่าง TOR (ที่เกี่ยวข้อง) :
-
สรุปผลจัดซื้อ-จัดจ้าง (ที่เกี่ยวข้อง) :
-
หมายเหตุ :
ประกาศ ณ วันที่ :
06 มี.ค. 2563
จำนวนผู้เข้าชม:
106