ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

รายละเอียดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเลขที่:
รฟท.ส./๖๐๐๑๑๗
เรื่อง :
จ้างปรับปรุงห้องประชุมพร้อมอุปกรณ์ ณ ศูนย์ซ่อมบำรุงคลองตัน ชั้น ๒ จำนวน ๑ งาน
รายละเอียด :
ติดต่อขอรับรายละเอียด วันที่ :
10 ส.ค. 2560 - 17 ส.ค. 2560 ระหว่าง 09:00 - 16:00 น.
สถานที่ขอรับรายละเอียด :
ห้องจัดซื้อ ชั้น ๒ ออฟฟิศ ๑ ศูนย์ซ่อมบำรุงคลองตัน เลขที่ ๒๗ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ ๔๗ (ซอยศูนย์วิจัย) แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ในวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น.
ราคากลาง :
2,000,000.00 บาท
ราคาแบบชุดละ :
0.00 บาท
กำหนดยื่นซองเสนอราคาวันที่ :
10 ส.ค. 2560 - 22 ส.ค. 2560 ระหว่าง 09:00 - 16:00 น.
กำหนดเปิดซอง วันที่ :
23 ส.ค. 2560 ระหว่าง 13:30 - 16:00 น.
สถานที่ยื่นซองเสนอราคา :
ห้องจัดซื้อ ชั้น ๒ ออฟฟิศ ๑ ศูนย์ซ่อมบำรุงคลองตัน เลขที่ ๒๗ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ ๔๗ (ซอยศูนย์วิจัย) แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ในวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น.
สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข :
ประกาศร่าง TOR (ที่เกี่ยวข้อง) :
-
สรุปผลจัดซื้อ-จัดจ้าง (ที่เกี่ยวข้อง) :
-
หมายเหตุ :
กำหนดดูสถานที่ดำเนินงาน ในวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ ณ ศูนย์ซ่อมบำรุงคลองตัน ติดต่อ คุณปิยนุช 02 308 5600 ต่อ 1224
ประกาศ ณ วันที่ :
10 ส.ค. 2560
จำนวนผู้เข้าชม:
131
Dog