ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

รายละเอียดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเลขที่:
รฟท.ส/๖๐๐๐๓๙
เรื่อง :
จ้าง เปลี่ยนกระจกห้องจำหน่ายตั๋วสถานีหัวหมาก ชั้นชานชาลาสถานีบ้านทับช้างและชั้นชานชาลาสถานีสุวรรณภูมิ
รายละเอียด :
ติดต่อขอรับรายละเอียด วันที่ :
03 เม.ย. 2560 - 12 เม.ย. 2560 ระหว่าง 09:00 - 16:00 น.
สถานที่ขอรับรายละเอียด :
แผนกจัดซื้อ ชั้น ๓ ศูนย์ซ่อมบำรุงคลองตัน เลขที่ ๒๗ ซอยเพชรบุรี ๔๗ (ซอยศูนย์วิจัย) ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
ราคากลาง :
0.00 บาท
ราคาแบบชุดละ :
0.00 บาท
กำหนดยื่นซองเสนอราคาวันที่ :
03 เม.ย. 2560 - 18 เม.ย. 2560 ระหว่าง 09:00 - 16:00 น.
กำหนดเปิดซอง วันที่ :
19 เม.ย. 2560 ระหว่าง 10:00 - 16:30 น.
สถานที่ยื่นซองเสนอราคา :
แผนกจัดซื้อ ชั้น ๓ ศูนย์ซ่อมบำรุงคลองตัน เลขที่ ๒๗ ซอยเพชรบุรี ๔๗ (ซอยศูนย์วิจัย) ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข :
02 308 56000 ต่อ 1490 ติดต่อ นฤมล
ประกาศร่าง TOR (ที่เกี่ยวข้อง) :
-
สรุปผลจัดซื้อ-จัดจ้าง (ที่เกี่ยวข้อง) :
จ้าง เปลี่ยนกระจกห้องจำหน่ายตั๋วสถานีหัวหมาก ชั้นชานชาลาสถานีบ้านทับช้างและชั้นชานชาลาสถานีสุวรรณภูมิ
หมายเหตุ :
กำหนดดูสถานที่ ในวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องจำหน่ายตั๋วสถานีหัวหมาก ชั้นชานชาลาสถานีบ้านทับช้าง และชั้นชานชาลาสถานีสุวรรณภูมิ ติดต่อคุณอานุภาพ โทร. ๐๘๔ ๕๔๐๘๔๘๔
ประกาศ ณ วันที่ :
03 เม.ย. 2560
จำนวนผู้เข้าชม:
229