ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

รายละเอียดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเลขที่:
 รฟฟท.ช/๖๑๐๔๑
เรื่อง :
จ้างที่ปรึกษาจัดทำเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path Development) และแผนพัฒนาเส้นทางความก้าวหน้าของผู้สืบทอดตำแหน่ง Career Development Plan) โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
รายละเอียด :
ติดต่อขอรับรายละเอียด วันที่ :
20 พ.ย. 2561 - 30 พ.ย. 2561 ระหว่าง 08:30 - 16:30 น.
สถานที่ขอรับรายละเอียด :
บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จากัด (แผนกจัดซื้อ) ศูนย์ซ่อมบำรุงคลองตัน เลขที่ 27 ถนนเพชรบุรี 47 (ซอยศูนย์วิจัย) แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม. 10320
ราคากลาง :
1,048,760.00 บาท
ราคาแบบชุดละ :
0.00 บาท
กำหนดยื่นซองเสนอราคาวันที่ :
03 ธ.ค. 2561 ระหว่าง 08:30 - 16:30 น.
กำหนดเปิดซอง วันที่ :
04 ธ.ค. 2561 ระหว่าง 08:30 - 16:30 น.
สถานที่ยื่นซองเสนอราคา :
บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด (ห้องประกวดราคาชั้น 3) ศูนย์ซ่อมบำรุงคลองตัน เลขที่ 27 ถนนเพชรบุรี 47 (ซอยศูนย์วิจัย) แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม. 10320
สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข :
02 308 5600  ต่อ 1182
ประกาศร่าง TOR (ที่เกี่ยวข้อง) :
-
สรุปผลจัดซื้อ-จัดจ้าง (ที่เกี่ยวข้อง) :
-
หมายเหตุ :
ประกาศ ณ วันที่ :
20 พ.ย. 2561
จำนวนผู้เข้าชม:
475