ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

รายละเอียดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเลขที่:
รฟท.ส./๖๐๐๐๒๗
เรื่อง :
ซื้อล้องบันทึกภาพนิ่งพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๒ ชุด และเลนส์กล้องเฉพาะงาน จำนวน ๓ ตัว
รายละเอียด :
ติดต่อขอรับรายละเอียด วันที่ :
03 มี.ค. 2560 - 13 มี.ค. 2560 ระหว่าง 09:00 - 16:00 น.
สถานที่ขอรับรายละเอียด :
แผนกจัดซื้อ ชั้น ๓ ศูนย์ซ่อมบำรุงคลองตัน เลขที่ ๒๗ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ ๔๗ (ซอยศูนย์วิจัย) แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
ราคากลาง :
269,049.50 บาท
ราคาแบบชุดละ :
0.00 บาท
กำหนดยื่นซองเสนอราคาวันที่ :
03 มี.ค. 2560 - 14 มี.ค. 2560 ระหว่าง 08:00 - 16:00 น.
กำหนดเปิดซอง วันที่ :
15 มี.ค. 2560 ระหว่าง 10:00 - 12:00 น.
สถานที่ยื่นซองเสนอราคา :
แผนกจัดซื้อ ชั้น ๓ ศูนย์ซ่อมบำรุงคลองตัน เลขที่ ๒๗ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ ๔๗ (ซอยศูนย์วิจัย) แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข :
ไฟล์แนบ :
ประกาศร่าง TOR (ที่เกี่ยวข้อง) :
-
สรุปผลจัดซื้อ-จัดจ้าง (ที่เกี่ยวข้อง) :
-
หมายเหตุ :
ประกาศ ณ วันที่ :
03 มี.ค. 2560
จำนวนผู้เข้าชม:
107