ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเลขที่ รายการ/ชื่อเรื่อง ขายแบบ/ขอรับรายละเอียด ยื่นซอง จำนวนผู้เข้าชม
รฟฟท.ช./61044 จัดหาโทรศัพท์ช่วยเหลือฉุกเฉิน Help Point จำนวน ๓๐ ตัว 10/ม.ค./2562 - 22/ม.ค./2562 23/ม.ค./2562 62
รฟฟท.ช./62001 ประกวดราคาจ้างจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางสังคมออนไลน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08/ม.ค./2562 - 16/ม.ค./2562 17/ม.ค./2562 95
รฟท.ช/61073 ซื้อเครื่องชาร์จแบตเตอรี่สำหรับรถไฟฟ้า จำนวน ๒ ชุด 27/ธ.ค./2561 - 13/ม.ค./2562 14/ม.ค./2562 104
รฟท.ซ/61066 ประกาศประกวดราคาซื้อจัดหาเครื่องตรวจสอบรางและล้อแบบ Phased Array Ultrasonic จำนวน 2 เครื่อง 19/ธ.ค./2561 - 07/ม.ค./2562 08/ม.ค./2562 177
รฟท.ช/61071 จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ (Note Book) จำนวน ๒๕ เครื่อง 18/ธ.ค./2561 - 03/ม.ค./2562 04/ม.ค./2562 128
รฟท.ช/61069 จ้างปรับปรุงห้องอุปกรณ์ระบบโทรคมนาคมที่อาคารศูนย์ซ่อมบำรุงคลองตันและสถานีมักกะสัน 18/ธ.ค./2561 - 02/ม.ค./2562 03/ม.ค./2562 120
รฟท.ซ/61070 ซื้อเครื่องชาร์จแบตเตอรี่สำหรับรถไฟฟ้า จำนวน ๒ ชุด 06/ธ.ค./2561 - 20/ธ.ค./2561 21/ธ.ค./2561 136
รฟท.ช/61068 ประกาศประกวดราคา จัดหาระบบประชุมทางไกล (Video Conference) ใช้งานที่ศูนย์ซ่อมบำรุงคลองตัน และสถานีรถไฟฟ้า จำนวน ๑ ชุด 27/พ.ย./2561 - 06/ธ.ค./2561 07/ธ.ค./2561 185
 รฟฟท.ช/๖๑๐๔๑ จ้างที่ปรึกษาจัดทำเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path Development) และแผนพัฒนาเส้นทางความก้าวหน้าของผู้สืบทอดตำแหน่ง Career Development Plan) โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 20/พ.ย./2561 - 30/พ.ย./2561 03/ธ.ค./2561 215