ประการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเลขที่ รายการ/ชื่อเรื่อง ขายแบบ/ขอรับรายละเอียด ยื่นซอง จำนวนผู้เข้าชม
รฟท.อ./๖๐๐๐๑๐-๑ จ้างปรับปรุง Hand Rail บริเวณทางวิ่งรถไฟฟ้ายกระดับใช้งานที่ Main Line จำนวน ๑ งาน 28/มี.ค./2560 - 04/เม.ย./2560 21/เม.ย./2560 17
รฟฟท.ส/600025 ซื้อป้ายเรืองแสงแผนผังเส้นทางออกฉุกเฉิน จำนวน 11 รายการ 24/มี.ค./2560 - 31/มี.ค./2560 24/มี.ค./2560 - 03/เม.ย./2560 57
รฟฟท.ส.600023 ซื้อคอมพิวเตอร์ส่วนกลาง Notebook จำนวน ๒๐ เครื่อง โดยวิธีสอบราคา 23/มี.ค./2560 - 30/มี.ค./2560 23/มี.ค./2560 - 31/มี.ค./2560 34
รฟฟท.ส./๖๐๐๐๒๔ จ้างผู้ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ประจำปี ๒๕๖๐ จำนวน ๑ งาน 20/มี.ค./2560 - 27/มี.ค./2560 20/มี.ค./2560 - 28/มี.ค./2560 30
รฟฟท.ส/๖๐๐๐๒๐ จ้างผู้ให้บริการตรวจสุขภาพพนักงานบริษัทฯ ประจำปี ๒๕๖๐ และการตรวจอาชีวอนามัย จำนวน ๑ งาน 20/มี.ค./2560 - 27/มี.ค./2560 20/มี.ค./2560 - 28/มี.ค./2560 33
รฟท.อ./๕๙๐๐๘๑-๑ ซื้อคอมพิวเตอร์พร้อมซอฟแวร์สำหรับระบบจำลองแผนการเดินรถ ใช้งานที่ศูนย์ซ่อมบำรุงฯ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 15/มี.ค./2560 - 22/มี.ค./2560 03/เม.ย./2560 46
รฟฟท.ส/๖๐๐๐๑๙ จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุน ด้านงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน ๒ อัตรา ระยะเวลา ๖ เดือน 06/มี.ค./2560 - 15/มี.ค./2560 06/มี.ค./2560 - 16/มี.ค./2560 61
รฟท.ส./๖๐๐๐๒๗ ซื้อล้องบันทึกภาพนิ่งพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๒ ชุด และเลนส์กล้องเฉพาะงาน จำนวน ๓ ตัว 03/มี.ค./2560 - 13/มี.ค./2560 03/มี.ค./2560 - 14/มี.ค./2560 50
รฟฟท.ส./600016 จ้างทำหนังสือรายงานประจำปี ๒๕๕๘ จำนวน ๓๐๐ เล่ม 21/ก.พ./2560 - 01/มี.ค./2560 21/ก.พ./2560 - 02/มี.ค./2560 76