ประการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเลขที่ รายการ/ชื่อเรื่อง ขายแบบ/ขอรับรายละเอียด ยื่นซอง จำนวนผู้เข้าชม
รฟฟท.ช./๖๑๐๑๒ จ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำแผนวิสาหกิจ ๕ ปี ด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 21/ก.พ./2561 - 27/ก.พ./2561 28/ก.พ./2561 57
รฟฟท.ช.61011/2561 จ้างที่ปรึกษาโครงการประเมินค่างานและทำโครงสร้างค่าตอบแทน ด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 21/ก.พ./2561 - 27/ก.พ./2561 28/ก.พ./2561 59
รฟฟท.ช.61010 จ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลระยะเวลา ๕ ปี โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 19/ก.พ./2561 - 23/ก.พ./2561 26/ก.พ./2561 75
รฟท.ช/61010 ซื้ออะไหล่ระบบ PIDS จำนวน ๒ รายการ 16/ก.พ./2561 - 04/มี.ค./2561 05/มี.ค./2561 71
รฟท.ช/61009 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อทดแทนของเดิม ในสถานีรถไฟฟ้าพญาไท ราชปรารภ มักกะสัน รามคำแหง หัวหมาก บ้านทับช้าง ลาดกระบัง สุวรรณภูมิ และศูนย์ซ่อมบำรุงคลองตัน 12/ก.พ./2561 - 25/ก.พ./2561 26/ก.พ./2561 95
รฟฟท.ช/61009 ซื้อ กระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A4 80g จำนวน 2,234 รีม 09/ก.พ./2561 - 14/ก.พ./2561 15/ก.พ./2561 90
รฟท.ช/61007 จัดหาติดตั้งอุปกรณ์ประกาศเสียงเพิ่มเติม ณ ศูนย์ซ่อมบำรุงหลัก 08/ก.พ./2561 - 19/ก.พ./2561 20/ก.พ./2561 82
รฟท.ช/61008 วิทยุสื่อสารดิจิตอล (Digital Trunk Radio) พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน ๕๐ เครื่อง 08/ก.พ./2561 - 21/ก.พ./2561 22/ก.พ./2561 77
รฟท.ช/61006 จ้างบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร 26/ม.ค./2561 - 13/ก.พ./2561 14/ก.พ./2561 278