ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเลขที่ รายการ/ชื่อเรื่อง ขายแบบ/ขอรับรายละเอียด ยื่นซอง จำนวนผู้เข้าชม
รฟท.ช/61049 จ้างก่อสร้างห้องน้ำเพิ่มเติมที่ สถานีรถไฟฟ้าหัวหมาก และสถานีรถไฟฟ้าลาดกระบัง จำนวน ๑ งาน 15/มิ.ย./2561 - 25/มิ.ย./2561 26/มิ.ย./2561 20
รฟฟท.ช./61025 ประกาศจ้างที่ปรึกษาศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมในการทำงานที่มีผลต่อพนักงานในสถานประกอบการโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 12/มิ.ย./2561 - 19/มิ.ย./2561 20/มิ.ย./2561 51
รฟท.ช/61048 จ้าง ทำระบบจำลองการเดินรถ (Train Simulator) จำนวน ๑ ชุด 12/มิ.ย./2561 - 29/มิ.ย./2561 02/ก.ค./2561 56
รฟท.ช/๖๑๐๔๒ จ้าง จัดหาระบบน้ำดับเพลิงที่สถานีพญาไท ราชปรารภ รามคำแหง หัวหมาก บ้านทับช้างและสถานีลาดกระบัง 24/พ.ค./2561 - 12/มิ.ย./2561 13/มิ.ย./2561 150
รฟท.ช/๖๑๐๔๗ ซื้อกล้องวัดระดับ ๑ ชุด และกล้องวัดมุมและระยะทาง พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ ชุด ใช้งานที่ศูนย์ซ่อมบำรุงหลักคลองตัน 23/พ.ค./2561 - 01/มิ.ย./2561 04/มิ.ย./2561 109
รฟท.ช/๖๑๐๔๕ จ้าง จัดหาระบบบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ใช้งานที่ศูนย์ซ่อมบำรุงฯ 23/พ.ค./2561 - 01/มิ.ย./2561 04/มิ.ย./2561 121
รฟท.ช 61040 จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบลิฟต์ บันไดเลื่อนและทางลาดเลื่อน จำนวน ๑๓๙ เครื่อง 22/พ.ค./2561 - 08/มิ.ย./2561 11/มิ.ย./2561 83
รฟท.ช. 61037 งานซ่อมแซมถนนและลานจอดรถตามสถานี 18/พ.ค./2561 - 04/มิ.ย./2561 05/มิ.ย./2561 53
รฟฟท.ช./610023 ประกวดราคาจ้างฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ หลักสูตรการทบทวนและพัฒนาทักษาการเป็นวิทยากรมืออาชีพ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17/พ.ค./2561 - 24/พ.ค./2561 25/พ.ค./2561 69