ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเลขที่ รายการ/ชื่อเรื่อง ขายแบบ/ขอรับรายละเอียด ยื่นซอง จำนวนผู้เข้าชม
 รฟฟท.ช/๖๑๐๔๑ จ้างที่ปรึกษาจัดทำเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path Development) และแผนพัฒนาเส้นทางความก้าวหน้าของผู้สืบทอดตำแหน่ง Career Development Plan) โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 20/พ.ย./2561 - 30/พ.ย./2561 03/ธ.ค./2561 15
รฟท.ช/61065 ประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาฯ จัดหากล้องโทรทัศน์วงจรปิด จำนวน ๖ รายการ ใช้งานที่สถานีรถไฟฟ้าทั้ง ๘ แห่ง 15/พ.ย./2561 - 22/พ.ย./2561 23/พ.ย./2561 47
รฟฟท.ช/61039 จ้างโครงการ กีฬาสีภายใน (Sport Day) ประจำปี ๒๕๖๒ 13/พ.ย./2561 - 25/พ.ย./2561 26/พ.ย./2561 55
รฟฟทช/61038 จ้างที่ปรึกษาจัดทำโครงการจัดทำสมรรถนะประจำกลุ่มงาน และสมรรถนะประจำตำแหน่งงาน (Fuctional and Technical Competency : FC/TC) และการประเมินช่องว่างสมรรถนะของบุคลากรของ รฟฟท. (Competency Gap) 13/พ.ย./2561 - 23/พ.ย./2561 26/พ.ย./2561 55
รฟฟท.ช/61040 จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานธุรการและปฏิบัติงานด้านอื่นๆ จำนวน ๑๗ อัตรา 16/พ.ย./2561 - 26/พ.ย./2561 27/พ.ย./2561 43
รฟท.ช.61060 ประกวดราคาจ้างและติดตั้งยางปิดช่องว่างระหว่างชานชาลาและประตูรถไฟฟ้า (Platform Gap Filler) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14/พ.ย./2561 - 28/พ.ย./2561 29/พ.ย./2561 48
รฟท.ช/61064 ซื้้อจัดหาเครื่องมือในการเชื่อมพอกราง จำนวน ๑ เครื่อง 12/พ.ย./2561 - 20/พ.ย./2561 21/พ.ย./2561 41
รฟท.ช/61062 ซื้อจัดหาเครื่องเจาะแท่นคอนกรีต (Diamond coring machine) จำนวน ๒ เครื่อง 07/พ.ย./2561 - 14/พ.ย./2561 15/พ.ย./2561 68
รฟท.ช/61061 ซื้ออะไหล่ชุดแผงคอยล์ร้อนของระบบปรับอากาศสำหรับผู้โดยสาร (HVAC Saloon Unit) จำนวน ๒ รายการ 07/พ.ย./2561 - 15/พ.ย./2561 16/พ.ย./2561 80