ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเลขที่ รายการ/ชื่อเรื่อง ขายแบบ/ขอรับรายละเอียด ยื่นซอง จำนวนผู้เข้าชม
รฟฟท.ช./610030 ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งสัญลักษณ์เครื่องหมายบอกทางหนีไฟ และฟิล์มสติกเกอร์ ระวังช่องว่าง และอย่ายืนพิงประตู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31/ส.ค./2561 - 07/ก.ย./2561 10/ก.ย./2561 176
รฟท.ช/61055 จ้างก่อสร้างห้องน้ำเพิ่มเติมที่ สถานีรถไฟฟ้าหัวหมาก และสถานีรถไฟฟ้าลาดกระบัง จำนวน ๑ งาน 20/ส.ค./2561 - 28/ส.ค./2561 29/ส.ค./2561 122
รฟท.ช/61057 ซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ (AED) รวมตู้เก็บแบบตั้งพื้น จำนวน ๙ เครื่อง 20/ส.ค./2561 - 28/ส.ค./2561 29/ส.ค./2561 92
รฟท.ช./61056 จ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนด้านงานบริการลูกค้าของบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ระยะเวลา ๑๓ เดือน 14/ส.ค./2561 - 21/ส.ค./2561 22/ส.ค./2561 125
รฟฟท.ช/61031 ประกวดราคาจ้างผู้ดำเนินการโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างทักษะการใช้งานภาษาอังกฤษในงานบริการ หลักสูตร Effective English for professional Service StaffEES๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 06/ส.ค./2561 - 14/ส.ค./2561 15/ส.ค./2561 120
รฟท.ช/61054 จ้าง ปรับปรุงระบบปรับอากาศห้องปฐมพยาบาล จำนวน ๖ เครื่อง และระบบระบายอากาศในห้องควบคุม จำนวน ๗ ห้อง 06/ส.ค./2561 - 17/ส.ค./2561 20/ส.ค./2561 127
รฟท.ช/61053 ซื้อ จัดหาและฝึกอบรมการใช้งานเครื่องมือทดสอบแรงบิดของประแจ (Torque Meter) พร้อมอุปกรณ์เสริม ใช้งานที่ศูนย์ซ่อมบำรุงฯ จำนวน ๒ รายการ 31/ก.ค./2561 - 09/ส.ค./2561 10/ส.ค./2561 125
รฟท.ช/61052 จ้าง ปรับปรุงห้องน้ำสาธารณะ สถานีรถไฟฟ้าพญาไท และสถานีรถไฟฟ้าราชปรารภ 20/ก.ค./2561 - 01/ส.ค./2561 02/ส.ค./2561 131
รฟฟท.ช/61028 ซื้อเครื่องมือทางไฟฟ้าสำหรับงานซ่อมบำรุง จำนวน ๑ ชุด 12/ก.ค./2561 - 24/ก.ค./2561 25/ก.ค./2561 244