ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเลขที่ รายการ/ชื่อเรื่อง ขายแบบ/ขอรับรายละเอียด ยื่นซอง จำนวนผู้เข้าชม
รฟท.ช./61016 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมพื้นชั้นหลังคาสถานีรถไฟฟ้าสุวรรณภูมิ 15/มี.ค./2561 - 25/มี.ค./2561 26/มี.ค./2561 38
รฟท.ช/61017 ซื้อชุดไมโครโฟนและลำโพงสำหรับห้องจำหน่ายตั๋ว จำนวน ๔๐ ชุด พร้อมติดตั้ง 15/มี.ค./2561 - 22/มี.ค./2561 23/มี.ค./2561 44
รฟฟท.ช/61015 กระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A4 80g จำนวน ๒,๒๓๔ รีม 13/มี.ค./2561 - 18/มี.ค./2561 19/มี.ค./2561 63
รฟท.ช/61016 ซื้อวิทยุสื่อสารดิจิตอล (Digital Trunk Radio) พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน ๕๐ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12/มี.ค./2561 - 20/มี.ค./2561 21/มี.ค./2561 73
รฟท.ช/61015 จ้างก่อสร้างอาคารเก็บสารเคมีและเก็บของเสีย ที่ศูนย์ซ่อมคลองตัน จำนวน ๑ งาน 09/มี.ค./2561 - 23/มี.ค./2561 26/มี.ค./2561 96
รฟท.ช/61003-1 จ้างปรับปรุงบ่อบำบัดน้ำเสียเพื่อแก้ไขกรณีน้ำจากรางระบายน้ำไหลย้อนเข้าท่วมบ่อที่สถานีมักกะสันและศูนย์ซ่อมบำรุงฯ 08/มี.ค./2561 - 20/มี.ค./2561 21/มี.ค./2561 91
รฟท.ซ/61012 ซื้ออะไหล่อุปกรณ์กระจายสัญญาณ จำนวน 9 รายการ 05/มี.ค./2561 - 19/มี.ค./2561 20/มี.ค./2561 120
รฟฟท.ช./๖๑๐๑๓ จ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำสมรรถนะหลักและสมรรถนะเพื่อการบริหารจัดการสำหรับองค์กร (Core And Managerial Competency : CC / MC) ด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 27/ก.พ./2561 - 07/มี.ค./2561 08/มี.ค./2561 - 08/ก.พ./2561 167
รฟท.ซ/61014 ซ่อมแซมระบบประตูและหน้าต่างตามสถานีรถไฟฟ้าและศูนย์ซ่อมบำรุงคลองตัน 26/ก.พ./2561 - 08/ก.พ./2561 09/มี.ค./2561 146