ราคากลาง

ลำดับ ชื่อเรื่อง เอกสารรายละเอียดราคากลาง วันที่ประกาศ จำนวนผู้เข้าชม
1 ซื้ออะไหล่สำรอง Current Transformer ยี่ห้อ ABB#CS2000-9720 จำนวน ๑๐๒ ชุด 04/ม.ค./2562 15
2 จ้างตรวจสอบ และCalibration เครื่อง Bogie Preload stand จำนวน ๒ รายการ 04/ม.ค./2562 3
3 ซื้ออะไหล่สำหรับเครื่องรับธนบัตร (Banknote Acceptor) จำนวน ๓๔ รายการ 28/ธ.ค./2561 5
4 ซื้อพร้อมติดตั้งจอแสดงผล (PID) และการ์ดแสดงผล (VGA Card) สำหรับประตูอัตโนมัติ จำนวน ๒ รายการ 19/ธ.ค./2561 7
5 จัดหาชุดหน้าจอ TMS ใหม่ สำหรับรถไฟฟ้าทั้ง ๙ ขบวน จำนวน ๒๐ ชุด 13/ธ.ค./2561 9
6 จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ (Note Book) จำนวน ๒๕ เครื่อง 12/ธ.ค./2561 3
7 จัดซื้อเครื่องอัดอากาศ (Main air compressor) ของขบวนรถไฟฟ้า จำนวน ๑ ชุด 12/ธ.ค./2561 4
8 ซื้ออะไหล่สำรองสำหรับงานซ่อมบำรุงขบวนรถไฟฟ้า จำนวน ๓ รายการ 07/ธ.ค./2561 8
9 ซื้ออะไหล่สำหรับเครื่องจำหน่ายตั๋วโดยสารอัตโนมัติ จำนวน 9 รายการ 07/ธ.ค./2561 4