ราคากลาง

ลำดับ ชื่อเรื่อง เอกสารรายละเอียดราคากลาง วันที่ประกาศ จำนวนผู้เข้าชม
1 ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง จำนวน ๑๑ รายการ 23/มิ.ย./2560 5
2 จ้างผลิตวีดิทัศน์โฆษณาประชาสัมพันธ์รถไฟฟ้า แอร์พอร์ต เรล ลิงก์ 22/มิ.ย./2560 3
3 ราคากลาง ซื้อระบบสกาดาใช้งานที่สถานีรถไฟฟ้าทั้ง ๘ แห่ง 21/มิ.ย./2560 6
4 ซื้ออุปกรณ์ Special Tools For OCS (ตามงบประมาณลงทุนประจำปีเลขที่ ๒๖/๒๕๖๐) 21/มิ.ย./2560 7
5 จัดซื้อ พร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศห้องแผนกจัดเก็บรายได้ ศูนย์ซ่อมบำรุงฯ ห้อง TVM สถานีบ้านทับช้างและห้อง UPS สถานีพญาไท ราชปรารภ มักกะสัน หัวหมาก บ้านทับช้าง และลาดกระบัง จำนวน 10 เครื่อง 16/มิ.ย./2560 5
6 ซื้ออะไหล่เพิ่มเติม สำหรับขบวนรถไฟฟ้าด่วน Express 3 จำนวน 9 รายการ 16/มิ.ย./2560 5
7 จ้าง ออกแบบ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์รถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ ผ่านสื่อออนไลน์ 15/มิ.ย./2560 3
8 จ้าง ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างและระบบระบายอากาศในห้อง UPS ทั้ง ๗ สถานี ห้อง OCC ศูนย์ซ่อมบำรุงฯ และปรับปรุงห้อง Control สถานีมักกะสัน โดยวิธีสอบราคา 15/มิ.ย./2560 6
9 ซื้อเครื่องมือประแจที่สามารถปรับตั้งค่า torque ได้ พร้อมชุดลูกบอกซ์ จำนวน 2 ชุด 15/มิ.ย./2560 3