ราคากลาง

ลำดับ ชื่อเรื่อง เอกสารรายละเอียดราคากลาง วันที่ประกาศ จำนวนผู้เข้าชม
1 ซื้อฝาครอบ (Upper plate for Air Spring Bellow) ของระบบป้องกันสั่นสะเทือนรอง จำนวน ๒๔ ชิ้น 16/ก.ค./2561 2
2 จ้างโครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการด้าน ความปลอดภัย 09/ก.ค./2561 6
3 จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบลิฟต์ สถานีพญาไท ราชปรารภ รามคำแหง หัวหมาก บ้านทับช้าง และลาดกระบัง จำนวน ๑๒ เครื่อง 06/ก.ค./2561 2
4 จัดหาโทรศัพท์ช่วยเหลือฉุกเฉิน Help Point จำนวน ๓๐ ตัว 05/ก.ค./2561 4
5 ซื้ออุปกรณ์สำนักงานส่วนปฏิบัติการเดินรถ จำนวน ๙ รายการ 05/ก.ค./2561 4
6 ซื้อเครื่องมือทางไฟฟ้าสำหรับงานซ่อมบำรุง จำนวน ๑ ชุด 05/ก.ค./2561 5
7 จ้างเหมาซ่อมแซมและฟื้นฟูแคร่สำรอง Bogie Spare จำนวน ๔ แคร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/ก.ค./2561 5
8 จ้างเหมาฟื้นฟูตู้คอนเทนเนอร์สำรองของระบบ ACU โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/ก.ค./2561 2
9 จ้างปรับปรุงราวกั้นตกที่ชั้นชานชาลาสถานีรถไฟฟ้าหัวหมาก 21/มิ.ย./2561 7