ราคากลาง

ลำดับ ชื่อเรื่อง เอกสารรายละเอียดราคากลาง วันที่ประกาศ จำนวนผู้เข้าชม
1 จ้างแก้ไขอุปกรณ์ระบบจ่ายไฟเหนือราง 19/เม.ย./2561 6
2 ซื้อ อะไหล่สวิตซ์ POE และ POE Extender จำนวน ๒ รายการ 19/เม.ย./2561 5
3 ซื้อท่อลมและอุปกรณ์เครื่องอัดลม (Main Compressor) ของขบวนรถไฟฟ้า จำนวน ๔ รายการ 18/เม.ย./2561 3
4 ซื้ออะไหล่ซ่อมบำรุง Overhead Crane ๔ รุ่น จำนวน ๑๔๔ รายการ 11/เม.ย./2561 5
5 จ้างเหมาซ่อมบำรุงหนักเครื่องอัดอากาศ (Main Air Compressor) ที่ชำรุดของขบวนรถไฟฟ้า จำนวน ๒ ชุด 11/เม.ย./2561 6
6 ประกาศราคากลาง จ้างเหมาซ่อมแซมหม้อแปลงไฟฟ้าหลัก (Main Transformer) ของขบวนรถไฟฟ้า Express 03 จำนวน ๑ ชุด 11/เม.ย./2561 5
7 จ้างเหมาซ่อมบารุงระบบคอมพิวเตอร์ควบคุมการเดินรถและระบบไฟฟ้าสาหรับระบบอาณัติสัญญาณ ระยะเวลา ๑๗ เดือน 10/เม.ย./2561 4
8 ซื้อ อะไหล่สำรอง V-mount ของขบวนรถไฟฟ้า จำนวน ๕ รายการ 05/เม.ย./2561 9
9 จัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อให้คำแนะนำเชิงลึกการฝึกอบรม และการจัดทำระบบบริหารจัดการคุณภาพ ISO ๙๐๐๑ : ๒๐๑๕ 04/เม.ย./2561 8