ราคากลาง

ลำดับ ชื่อเรื่อง เอกสารรายละเอียดราคากลาง วันที่ประกาศ จำนวนผู้เข้าชม
1 จ้างผู้เชี่ยวชาญด้านจัดซื้อ จำนวน ๑ อัตรา 20/มี.ค./2562 3
2 จ้างผู้ให้บริการห้องพยาบาลประจำสถานีรถไฟฟ้ามักกะสัน และศูนย์ซ่อมบำรุงคลองตัน จำนวน ๑๒ เดือน 08/มี.ค./2562 1
3 จ้างซ่อมแซมฉนวนกันความร้อนบริเวณทางเดิน Sky walk สถานีรถไฟฟ้ามักกะสัน 21/ก.พ./2562 4
4 เครื่องอัดอากาศ Main air compressor ของขบวนรถไฟฟ้า จำนวน ๑ ชุด 07/ก.พ./2562 7
5 ตลับลูกปืนล้อ (Axle Bearing) ของขบวนรถไฟฟ้า จำนวน ๑๒๐ ตลับ 07/ก.พ./2562 10
6 จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานธุรการและปฏิบัติงานด้านอื่นๆ จำนวน ๑๗ อัตรา 06/ก.พ./2562 1
7 ซื้ออุปกรณ์ Manual Point Lock จำนวน ๒๘ ชุด สำหรับศูนย์ซ่อมบำรุงคลองตันและสถานีรถไฟฟ้า 04/ก.พ./2562 11
8 จ้างตรวจสอบและซ่อมแซมหลังคาตามสถานีรถไฟฟ้า 01/ก.พ./2562 5
9 ซื้อเครื่องตรวจสอบรางและล้อแบบ Phased Array Ultrasonic จำนวน ๒ เครื่อง 01/ก.พ./2562 3