ราคากลาง

ลำดับ ชื่อเรื่อง เอกสารรายละเอียดราคากลาง วันที่ประกาศ จำนวนผู้เข้าชม
1 จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาระบบจ่ายไฟเหนือราง 17/ม.ค./2561 2
2 จ้างจัดหาระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (Business Process Management and Workflow) ใช้งานที่ศูนย์ซ่อมบำรุงคลองตัน จำนวน ๑ งาน 17/ม.ค./2561 2
3 จ้างที่ปรึกษาผู้ตรวจประเมินระบบบริหารจัดการคุณภาพ ISO ๙๐๐๑ : ๒๐๑๕ ขอบเขต : สายงานวิศวกรรมและซ่อมบำรุง ของ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด 16/ม.ค./2561 1
4 จ้าง พัฒนาระบบจัดเก็บค่าโดยสารอัตโนมัติ (Automatic Fare Collection : AFC) รองรับโครงการตั๋วร่วม 16/ม.ค./2561 2
5 ซื้อพาวเวอร์ซัพพลาย CCTV จำนวน ๑๐ ตัว 16/ม.ค./2561 3
6 ซื้ออะไหล่สวิตซ์แบบ Industrial Grade จำนวน 3 รายการ 15/ม.ค./2561 5
7 ซื้อ น้ำมันหล่อลื่นชุดเกียร์ส่งกำลังของระบบตัวรถไฟฟ้า MOBILUBE DELVAC SYNTHETIC GEAR OIL จำนวน ๔๘ ถัง 15/ม.ค./2561 4
8 ซื้อ กล่องควบคุมระบบเบรกรถไฟฟ้า (Brake electronic control unit) ของระบบเบรกรถไฟฟ้า จำนวน ๒ ชุด 12/ม.ค./2561 1
9 จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบลิฟต์ บริเวณโครงการระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อมท่าอากาศสุวรรณภูมิและสถานีรับส่งผู้โดยสารอากาศยานในเมือง จำนวน 12 เครื่อง 12/ม.ค./2561