ราคากลาง

ลำดับ ชื่อเรื่อง เอกสารรายละเอียดราคากลาง วันที่ประกาศ จำนวนผู้เข้าชม
1 จัดหาเครื่องมือในการเชื่อมพอกราง จำนวน ๑ เครื่อง 22/ต.ค./2561 2
2 จ้างเหมาซ่อมแซมกล่องควบคุบระบบเครื่องปรับอากาศ (HVAC Board Controller) ของห้องพนักงานขับรถไฟฟ้า (Driver Cab) สำหรับใช้กับขบวนรถไฟฟ้า จำนวน ๓ ชุด 22/ต.ค./2561 2
3 จ้างซ่อมบำรุงตามวาระหม้อแปลงไฟฟ้าหลักสำหรับรถไฟฟ้า จำนวน ๗ ชุด 19/ต.ค./2561 5
4 จ้างที่ปรึกษาตรวจประเมินความพร้อมใช้งานของระบบขบวนรถไฟฟ้า ๙ ขบวน 19/ต.ค./2561 2
5 ๑. จ้างโครงการ ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ประจำปี ๒๕๖๒ 10/ต.ค./2561 2
6 จ้างซ่อมแซมชุดพัดลมระบายความร้อย (Blower Motor) ที่ชำรุดของขบวนรถไฟฟ้า จำนวน ๓ ชุด 10/ต.ค./2561 3
7 จ้างที่ปรึกษาตรวจประเมินความพร้อมใช้งานของระบบขบวนรถไฟฟ้า ๙ ขบวน 02/ต.ค./2561 5
8 โครงการจ้างเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อโทรทัศน์ และหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ 21/ก.ย./2561
9 จ้างงานตรวจสอบเครนและออกใบรับรอง คป.๑ และ ปจ.๑ 17/ก.ย./2561 1