ราคากลาง

ลำดับ ชื่อเรื่อง เอกสารรายละเอียดราคากลาง วันที่ประกาศ จำนวนผู้เข้าชม
1 จ้างเหมางานบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ควบคุมการเดินรถไฟฟ้าและระบบไฟฟ้า ระยะเวลา ๑๒ เดือน 24/มี.ค./2560 1
2 ซื้อป้ายเรืองแสงแผนผังเส้นทางออกฉุกเฉิน จำนวน 11 รายการ 24/มี.ค./2560 1
3 ราคากลาง ซื้อคอมพิวเตอร์จำนวน 20 เครื่อง 23/มี.ค./2560 1
4 ซื้อเครื่องมือตรวจสอบค่า Track Geometry ของราง ใช้งานที่ Main line และศูนย์ซ่อมบำรุง จำนวน ๑ ชุด 22/มี.ค./2560 6
5 ซื้ออะไหล่สำรองหมุนเวียนของระบบจ่ายกำลังไฟฟ้าเสริมของตัวรถไฟฟ้า (Auxiliary Converter Unit) จำนวน 8 รายการ 15/มี.ค./2560 9
6 จ้างผู้ให้บริการตรวจสุขภาพพนักงานบริษัทฯ ประจำปี 2560 และการตรวจอาชีวอนามัย จำนวน 1 งาน โดยวิธีสอบราคา 13/มี.ค./2560 5
7 จ้างผู้ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ประจำปี ๒๕๖๐ 09/มี.ค./2560 5
8 ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงราคากลาง ซื้อรถปฏิบัติการซ่อมบำรุงสมรรถนะสูง (Rail & Road Vehicle) สำหรับใช้เคลื่อนที่บนรางและบนถนน จำนวน ๑ ชุด 07/มี.ค./2560 8
9 จ้างทำแบบสำรวจความพึงพอใจผู้ใช้บริการรถไฟฟ้า แอร์พอร์ต เรล ลิงก์ ประจำปี 2560 02/มี.ค./2560 6