สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับ รายการจัดซื้อ - จัดจ้าง วิธีการจัดซื้อ - จัดจ้าง ผู้ได้รับการคัดเลือก จำนวนผู้เข้าชม
1 จ้างสูบน้ำและติดตั้งระบบปั๊มน้ำในปล่อง ลมระบายอากาศใต้ชานชาลาสถานีสุวรรณภูมิ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีสอบราคา สอบราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัดเพาเวอร์เมคเอ็นจิเนียริ่ง
บริษัทมาร์แชลฟลูอิดจำกัด
บริษัทกิจจาวอเตอร์ปั้มเอ็นจิเนียริ่งจำกัด
บริษัทมีแอคจำกัด
ห้างหุ้นส่วนจำกัดโปรเคมเมค
1
2 ประกาศจ้างทำบอร์ดนิทรรศการ 981