ประกาศเชิญชวน

ประกาศเลขที่ รายการ/ชื่อเรื่อง ขายแบบ/ขอรับรายละเอียด ยื่นซอง จำนวนผู้เข้าชม
รฟท.ช/61032 จ้างปรับปรุงผนังอุโมงค์สถานีรถไฟฟ้าสุวรรณภูมิ 11/เม.ย./2561 - 03/พ.ค./2561 04/พ.ค./2561 65
รฟท.ช/61031 ซื้อ จอแสดงผลระบบ PIDS และ CCTV ทดแทนของเดิมบนชานชาลา พร้อมติดตั้งใช้งานที่สถานีรถไฟฟ้าทั้ง ๘ แห่ง และศูนย์ซ่อมบำรุงฯ 11/เม.ย./2561 - 04/พ.ค./2561 07/พ.ค./2561 66
รฟท.ช/61023 จ้างตรวจสอบรางด้วยวิธีการทดสอบโดยไม่ทำลาย จำนวน ๑ งาน 30/เม.ย./2561 - 23/เม.ย./2561 24/เม.ย./2561 114
รฟท.ช/61030 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องทำงาน แผนกปฏิบัติการเดินรถไฟฟ้า สถานีรถไฟฟ้ามักกะสัน และอาคาร Infrastructure ศูนย์ซ่อมบำรุงฯ 03/เม.ย./2561 - 19/เม.ย./2561 20/เม.ย./2561 153
รฟฟท.ช.61017 จ้างผู้เชี่ยวชาญด้านจัดซื้อ ประจำปี ๒๕๖๑ จำนวน ๑ อัตรา 30/มี.ค./2561 - 05/เม.ย./2561 09/เม.ย./2561 102
รฟท.ช/61028 จ้าง ติดตั้งแผงกั้นราวสแตนเลสกันตกที่ชั้นชานชาลาสถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงก์ 29/มี.ค./2561 - 20/เม.ย./2561 23/เม.ย./2561 184
รฟท.ช. 61029 จ้างก่อสร้างจ้างตรวจสอบและทำความสะอาดบริเวณรางน้ำฝนตามสถานี 27/มี.ค./2561 - 03/เม.ย./2561 04/เม.ย./2561 90
รฟท.ช 61027 จ้างก่อสร้างซ่อมแซมทางเดินเท้าบริเวณสถานีรถไฟฟ้ามักกะสัน 22/มี.ค./2561 - 30/มี.ค./2561 02/เม.ย./2561 168
รฟท.ช/61019 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ (Note Book) จำนวน ๒๕ เครื่อง 21/มี.ค./2561 - 30/มี.ค./2561 02/เม.ย./2561 130