ประกาศเชิญชวน

ประกาศเลขที่ รายการ/ชื่อเรื่อง ขายแบบ/ขอรับรายละเอียด ยื่นซอง จำนวนผู้เข้าชม
รฟฟท.ช.62003 ประกวดราคาเช่าเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่ง จำนวน 2 คัน ระยะเวลา 5 ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12/มี.ค./2562 - 20/มี.ค./2562 21/มี.ค./2562 64
รฟท.ช./62003 ประกวดราคาจ้างแก้ไข Grounding ของระบบจ่ายไฟเหนือราง สถานีสุวรรณภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08/มี.ค./2562 - 21/มี.ค./2562 22/มี.ค./2562 92
รฟท.ช.62003 จ้างซ่อมแซมระบบประตูและหน้าต่างตามสถานีรถไฟฟ้าและศูนย์ซ่อมบำรุงคลองตัน 28/ก.พ./2562 - 08/มี.ค./2562 11/มี.ค./2562 107
รฟท.ช.62002 ประกวดราคาจ้างตรวจสอบและซ่อมแซมหลังคาตามสถานีรถไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18/ก.พ./2562 - 26/ก.พ./2562 27/ก.พ./2562 108
รฟท.ช/62001 ซื้ออุปกรณ์ Manual Point Lock จำนวน ๒๘ ชุด สำหรับศูนย์ซ่อมบำรุงคลองตันและสถานีรถไฟฟ้า 21/ก.พ./2562 - 06/มี.ค./2562 07/มี.ค./2562 144
รฟฟท.ช.62002 ประกวดราคาจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานธุรการและปฏิบัติงานด้านอื่นๆ จำนวน ๑๗ อัตรา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20/ก.พ./2562 - 28/ก.พ./2562 01/มี.ค./2562 - 01/ก.พ./2562 107
รฟฟท.ช/61045 จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ (Note Book) จำนวน 25 เครื่อง 24/ม.ค./2562 - 05/ก.พ./2562 06/ก.พ./2562 227
รฟฟท.ช./61044 จัดหาโทรศัพท์ช่วยเหลือฉุกเฉิน Help Point จำนวน ๓๐ ตัว 10/ม.ค./2562 - 22/ม.ค./2562 23/ม.ค./2562 234
รฟฟท.ช./62001 ประกวดราคาจ้างจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางสังคมออนไลน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08/ม.ค./2562 - 16/ม.ค./2562 17/ม.ค./2562 308