ประกาศเชิญชวน

ประกาศเลขที่ รายการ/ชื่อเรื่อง ขายแบบ/ขอรับรายละเอียด ยื่นซอง จำนวนผู้เข้าชม
รฟฟท.ช/61028 ซื้อเครื่องมือทางไฟฟ้าสำหรับงานซ่อมบำรุง จำนวน ๑ ชุด 12/ก.ค./2561 - 24/ก.ค./2561 25/ก.ค./2561 51
รฟฟท.ช./610027 จ้างฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ หลักสูตรการทบทวนและพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากรมืออาชีพ 29/มิ.ย./2561 - 06/ก.ค./2561 09/ก.ค./2561 89
รฟฟท.ช./61026 ประกวดราคาจ้างจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะทางการบริหารหลักสูตร Young Executive for Electrified Train 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27/มิ.ย./2561 - 13/ก.ค./2561 16/ก.ค./2561 79
รฟท.ช.61051 จ้างปรับปรุงราวกันตกที่ชั้นชานชาลาสถานีหัวหมาก 26/มิ.ย./2561 - 05/ก.ค./2561 06/ก.ค./2561 99
รฟท.ช.61046 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย บริเวณโครงการระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 22/มิ.ย./2561 - 20/ก.ค./2561 23/ก.ค./2561 102
รฟท.ช/61049 จ้างก่อสร้างห้องน้ำเพิ่มเติมที่ สถานีรถไฟฟ้าหัวหมาก และสถานีรถไฟฟ้าลาดกระบัง จำนวน ๑ งาน 15/มิ.ย./2561 - 25/มิ.ย./2561 26/มิ.ย./2561 97
รฟฟท.ช./61025 ประกาศจ้างที่ปรึกษาศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมในการทำงานที่มีผลต่อพนักงานในสถานประกอบการโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 12/มิ.ย./2561 - 19/มิ.ย./2561 20/มิ.ย./2561 127
รฟท.ช/61048 จ้าง ทำระบบจำลองการเดินรถ (Train Simulator) จำนวน ๑ ชุด 12/มิ.ย./2561 - 29/มิ.ย./2561 02/ก.ค./2561 161
รฟท.ช/๖๑๐๔๒ จ้าง จัดหาระบบน้ำดับเพลิงที่สถานีพญาไท ราชปรารภ รามคำแหง หัวหมาก บ้านทับช้างและสถานีลาดกระบัง 24/พ.ค./2561 - 12/มิ.ย./2561 13/มิ.ย./2561 219