ประกาศเชิญชวน

ประกาศเลขที่ รายการ/ชื่อเรื่อง ขายแบบ/ขอรับรายละเอียด ยื่นซอง จำนวนผู้เข้าชม
รฟฟท.ช/61034 ซื้ออะไหล่สำรองคงคลังแผนกระบบตู้รถไฟฟ้าและระบบอุปกรณ์ในโรงซ่อมบำรุง จำนวน ๒ รายการ 22/ต.ค./2561 - 07/พ.ย./2561 08/พ.ย./2561 6
รฟฟท.ช./61032 เช่ารถยนต์ส่วนกลาง ระยะเวลา 5 ปี 08/ต.ค./2561 - 24/ต.ค./2561 25/ต.ค./2561 62
รฟฟท.ช/61033 จ้างพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง จำนวน ๓ อัตรา ระยะเวลา ๑ ปี 05/ต.ค./2561 - 16/ต.ค./2561 17/ต.ค./2561 77
รฟท.ช.61059 งานซ่อมแซมถนนและลานจอดรถตามสถานี 26/ก.ย./2561 - 12/ต.ค./2561 16/ต.ค./2561 128
รฟฟท.ช./610030 ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งสัญลักษณ์เครื่องหมายบอกทางหนีไฟ และฟิล์มสติกเกอร์ ระวังช่องว่าง และอย่ายืนพิงประตู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31/ส.ค./2561 - 07/ก.ย./2561 10/ก.ย./2561 282
รฟท.ช/61055 จ้างก่อสร้างห้องน้ำเพิ่มเติมที่ สถานีรถไฟฟ้าหัวหมาก และสถานีรถไฟฟ้าลาดกระบัง จำนวน ๑ งาน 20/ส.ค./2561 - 28/ส.ค./2561 29/ส.ค./2561 190
รฟท.ช/61057 ซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ (AED) รวมตู้เก็บแบบตั้งพื้น จำนวน ๙ เครื่อง 20/ส.ค./2561 - 28/ส.ค./2561 29/ส.ค./2561 163
รฟท.ช./61056 จ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนด้านงานบริการลูกค้าของบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ระยะเวลา ๑๓ เดือน 14/ส.ค./2561 - 21/ส.ค./2561 22/ส.ค./2561 197
รฟฟท.ช/61031 ประกวดราคาจ้างผู้ดำเนินการโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างทักษะการใช้งานภาษาอังกฤษในงานบริการ หลักสูตร Effective English for professional Service StaffEES๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 06/ส.ค./2561 - 14/ส.ค./2561 15/ส.ค./2561 174