ประกาศเชิญชวน

ประกาศเลขที่ รายการ/ชื่อเรื่อง ขายแบบ/ขอรับรายละเอียด ยื่นซอง จำนวนผู้เข้าชม
รฟท.ส/600088 ซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศห้องแผนกจัดเก็บรายได้ ศูนย์ซ่อมบำรุงฯ ห้อง TVM สถานีบ้านทับช้างและห้อง UPS สถานีพญาไท ราชปรารภ มักกะสัน หัวหมาก บ้านทับช้าง และลาดกระบัง จำนวน 10 เครื่อง 21/มิ.ย./2560 - 28/มิ.ย./2560 21/มิ.ย./2560 - 29/มิ.ย./2560 35
เลขที่ รฟท.ส./๖๐๐๐๘๗ ซื้ออุปกรณ์ Special Tools For OCS (Special Tool Equipment For Cantenary System) จำนวน ๒๘ รายการ 21/มิ.ย./2560 - 29/มิ.ย./2560 21/มิ.ย./2560 - 30/มิ.ย./2560 28
รฟท.อ./๖๐๐๐๘๒ ซื้อ Dust Collector system พร้อมติดตั้ง Control System ใช้งานที่ศูนย์ซ่อมบำรุงคลองตัน จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 20/มิ.ย./2560 - 23/มิ.ย./2560 03/ก.ค./2560 34
รฟท.ส./600086 อะไหล่เพิ่มเติม สำหรับขบวนรถไฟฟ้าด่วน Express 3 จำนวน 9 รายการ 20/มิ.ย./2560 - 26/มิ.ย./2560 20/มิ.ย./2560 35
รฟท.อ./600049 จ้าง บริการซ่อมบำรุงรักษาระบบลิฟต์ บันไดเลื่อนและทางลาดเลื่อน จำนวน 127 เครื่อง 20/มิ.ย./2560 28/มิ.ย./2560 19
รฟท.อ./600034 จ้างติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างเพิ่ม บริเวณสถานีรถไฟฟ้า ทั้ง 8 สถานี และศูนย์ซ่อมบำรุง 19/มิ.ย./2560 - 26/มิ.ย./2560 30/มิ.ย./2560 70
รฟท.ส.600085 ซื้อ เครื่องมือประแจที่สามารถปรับตั้งค่า torque ได้ พร้อมชุดลูกบอกซ์ จำนวน 2 ชุด 16/มิ.ย./2560 - 22/มิ.ย./2560 16/มิ.ย./2560 - 23/มิ.ย./2560 47
เลขที่ รฟฟท.ส./๖๐๐๐๓๖ ออกแบบและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์รถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ ผ่านสื่อออนไลน์ 16/มิ.ย./2560 - 23/มิ.ย./2560 16/มิ.ย./2560 - 26/มิ.ย./2560 72
รฟท.อ./๖๐๐๐๗๙ จ้างปรับปรุงแผ่นกระจายน้ำ ระบบควบคุมคุณภาพน้ำ และพื้นของ Cooling Tower สถานีมักกะสันและศูนย์ซ่อมบำรุง จำนวน ๑ งาน 16/มิ.ย./2560 - 23/มิ.ย./2560 30/มิ.ย./2560 44