ประกาศเชิญชวน

ประกาศเลขที่ รายการ/ชื่อเรื่อง ขายแบบ/ขอรับรายละเอียด ยื่นซอง จำนวนผู้เข้าชม
รฟท.ช/61003 จ้างก่อสร้างปรับปรุงบ่อบำบัดน้ำเสีย เพื่อแก้ไขกรณีน้ำจากรางระบายน้ำไหลย้อนเข้าท่วมบ่อที่สถานีมักกะสันและศูนย์ซ่อมบำรุงฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16/ม.ค./2561 - 30/ม.ค./2561 31/ม.ค./2561 19
รฟฟท.ช./61008 เช่ารถยนต์ส่วนกลางสำหรับปฏิบัติงาน 12/ม.ค./2561 - 26/ม.ค./2561 29/ม.ค./2561 27
รฟท.ซ/61007 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์จำหน่ายตั๋ว จำนวน 45 ชุด 12/ม.ค./2561 - 22/ม.ค./2561 23/ม.ค./2561 54
รฟท.ซ/61006 กล้องวัดระดับ 1 ชุด และกล้องวัดมุมและระยะทาง พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด ใช้งานที่ศูนย์ซ่อมบำรุงหลักคลองตัน 09/ม.ค./2561 - 16/ม.ค./2561 17/ม.ค./2561 46
รฟท.ซ.๖๑๐๐๓ จ้างผู้ให้บริการตรวจสุขภาพพนักงานบริษัทฯ ประจำปี ๒๕๖๑ 05/ม.ค./2561 - 12/ม.ค./2561 15/ม.ค./2561 45
รฟท.ช/61002 การซื้อเครื่องมือวัดสำหรับการตรวจสอบค่า Track Geometry ของรางใช้งานที่ Main Line และศูนย์ซ่อมบำรุง 03/ม.ค./2561 - 17/ม.ค./2561 18/ม.ค./2561 118
รฟฟท.ช/๖๑๐๐๕ จ้างซ่อมแซม Concrete Block และจ้างเหมาซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องยึดเหนี่ยวรางบนเส้นทางหลัก(Main Line) และภายในศูนย์ซ่อมบำรุงคลองตัน (Depot) 29/ธ.ค./2560 - 01/ม.ค./2561 12/ม.ค./2561 87
รฟฟท.ช/๖๑๐๐๑ จ้างผลิตสปอตวิทยุ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์รถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรล ลิงก์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 04/ธ.ค./2560 - 13/ธ.ค./2560 14/ธ.ค./2560 218
รฟท.อ/๖๐๐๐๘๙-๑ จ้างซ่อมบำรุงประแจสับราง (Turnouts) จำนวน ๔๙ ชุด ทั้งเส้นทางหลัก (Mainline) และ ศูนย์ซ่อมบำรุง (Depot) ระยะเวลา ๑๒ เดือน 22/ส.ค./2560 - 30/ส.ค./2560 14/ก.ย./2560 806