TOR

Tor No.:
รฟ.อ./๖๐๐๐๑๘
TOR :
ซื้อพร้อมติดตั้งกล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๓๐ ชุด เพื่อเปลี่ยนเข้าที่บริเวณลาดจอดรถ สถานีรถไฟฟ้าลาดกระบัง บ้านทับช้าง หัวหมาก
Description :
ซื้อพร้อมติดตั้งกล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๓๐ ชุด เพื่อเปลี่ยนเข้าที่บริเวณลาดจอดรถ สถานีรถไฟฟ้าลาดกระบัง บ้านทับช้าง หัวหมาก
Agencies :
Budget :
3,925,000.00 Baht
Date :
06 Jan 2017
End Date Criticism :
16 Jan 2017
Location of Selling Bidding Documents :
แผนกจัดซื้อ ชั้น ๓ ศูนย์ซ่อมบำรุงคลองตัน เลขที่ ๒๗ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ ๔๗ (ซอยศูนย์วิจัย) แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
Tel. No. :
02-3085600 Ext. 1420 Contact คุณอิงค์วรา
Visitor:
441