TOR

Tor No.:
รฟท.อ./๖๐๐๐๑๑
TOR :
ซื้อขยายข่ายวิทยุสื่อสาร จำนวน ๕๐ เครื่อง ในบริเวณพื้นที่ให้บริการผู้โดยสารสถานีรถไฟฟ้าทั้ง ๘ สถานี(สถานีพญาไท สถานีราชปรารภ สถานีมักกะสัน สถานีรามคำแหง สถานีหัวหมาก สถานีบ้านทับช้าง สถานีลาดกระบัง และสถานีสุวรรณภูมิ) และที่อาคาร Mainwork Shop และ Infrawo
Description :
ซื้อขยายข่ายวิทยุสื่อสาร จำนวน ๕๐ เครื่อง ในบริเวณพื้นที่ให้บริการผู้โดยสารสถานีรถไฟฟ้าทั้ง ๘ สถานี(สถานีพญาไท สถานีราชปรารภ สถานีมักกะสัน สถานีรามคำแหง สถานีหัวหมาก สถานีบ้านทับช้าง สถานีลาดกระบัง และสถานีสุวรรณภูมิ) และที่อาคาร Mainwork Shop และ Infrawork Shop ในพื้นที่ศูนย์ซ่อมบำรุงคลองตัน
Agencies :
Budget :
3,210,000.00 Baht
Date :
27 Dec 2016
End Date Criticism :
06 Jan 2017
Location of Selling Bidding Documents :
ห้องจัดซื้อ ชั้น ๓ ศูนย์ซ่อมบำรุงคลองตัน เลขที่ ๒๗ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ ๔๗ (ซอยศูนย์วิจัย) แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
Tel. No. :
02-3085600 Ext. 1420 Contact คุณอิงค์วรา
Visitor:
507