Purchasing / Procurement

Bid No. Subject Issuing Date Opening Visitor
รฟท.ส/600088 ซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศห้องแผนกจัดเก็บรายได้ ศูนย์ซ่อมบำรุงฯ ห้อง TVM สถานีบ้านทับช้างและห้อง UPS สถานีพญาไท ราชปรารภ มักกะสัน หัวหมาก บ้านทับช้าง และลาดกระบัง จำนวน 10 เครื่อง 21/Jun/2017 - 28/Jun/2017 21/Jun/2017 - 29/Jun/2017 35
เลขที่ รฟท.ส./๖๐๐๐๘๗ ซื้ออุปกรณ์ Special Tools For OCS (Special Tool Equipment For Cantenary System) จำนวน ๒๘ รายการ 21/Jun/2017 - 29/Jun/2017 21/Jun/2017 - 30/Jun/2017 28
รฟท.อ./๖๐๐๐๘๒ ซื้อ Dust Collector system พร้อมติดตั้ง Control System ใช้งานที่ศูนย์ซ่อมบำรุงคลองตัน จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 20/Jun/2017 - 23/Jun/2017 03/Jul/2017 34
รฟท.ส./600086 อะไหล่เพิ่มเติม สำหรับขบวนรถไฟฟ้าด่วน Express 3 จำนวน 9 รายการ 20/Jun/2017 - 26/Jun/2017 20/Jun/2017 35
รฟท.อ./600049 จ้าง บริการซ่อมบำรุงรักษาระบบลิฟต์ บันไดเลื่อนและทางลาดเลื่อน จำนวน 127 เครื่อง 20/Jun/2017 28/Jun/2017 19
รฟท.อ./600034 จ้างติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างเพิ่ม บริเวณสถานีรถไฟฟ้า ทั้ง 8 สถานี และศูนย์ซ่อมบำรุง 19/Jun/2017 - 26/Jun/2017 30/Jun/2017 70
รฟท.ส.600085 ซื้อ เครื่องมือประแจที่สามารถปรับตั้งค่า torque ได้ พร้อมชุดลูกบอกซ์ จำนวน 2 ชุด 16/Jun/2017 - 22/Jun/2017 16/Jun/2017 - 23/Jun/2017 47
เลขที่ รฟฟท.ส./๖๐๐๐๓๖ ออกแบบและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์รถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ ผ่านสื่อออนไลน์ 16/Jun/2017 - 23/Jun/2017 16/Jun/2017 - 26/Jun/2017 72
รฟท.อ./๖๐๐๐๗๙ จ้างปรับปรุงแผ่นกระจายน้ำ ระบบควบคุมคุณภาพน้ำ และพื้นของ Cooling Tower สถานีมักกะสันและศูนย์ซ่อมบำรุง จำนวน ๑ งาน 16/Jun/2017 - 23/Jun/2017 30/Jun/2017 44