Purchasing / Procurement

Bid No. Subject Issuing Date Opening Visitor
รฟฟท.ช/๖๑๐๐๑ จ้างผลิตสปอตวิทยุ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์รถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรล ลิงก์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 04/Dec/2017 - 13/Dec/2017 14/Dec/2017 51
รฟท.อ/๖๐๐๐๘๙-๑ จ้างซ่อมบำรุงประแจสับราง (Turnouts) จำนวน ๔๙ ชุด ทั้งเส้นทางหลัก (Mainline) และ ศูนย์ซ่อมบำรุง (Depot) ระยะเวลา ๑๒ เดือน 22/Aug/2017 - 30/Aug/2017 14/Sep/2017 664
รฟท.อ./600084-1 ซื้อระบบอินเตอร์เน็ตไร้สายบนสถานีสำหรับผู้โดยสาร (Wifi for Passenger Service) จำนวน ๑ ระบบ เพื่อใช้งานในพื้นที่ที่ให้บริการผู้โดยสารของสถานีรถไฟฟ้า พญาไท ราชปรารภ มักกะสัน รามคำแหง หัวหมาก บ้านทับช้าง ลาดกระบัง สุวรรณภูมิ และที่อาคาร Main workshop และ Inf 22/Aug/2017 - 30/Aug/2017 14/Sep/2017 592
รฟท.อ../600077-1 ซื้อชุดแบตเตอรี่ของเครื่องสำรองไฟฟ้าอัตโนมัติ (UPS) ที่สถานีหัวหมาก (HUM) และสถานีบ้านทับช้าง (BTC) จำนวน 2 รายการ 22/Aug/2017 - 30/Aug/2017 13/Sep/2017 537
รฟท.อ./๖๐๐๐๗๘-๑ ซื้อชุดโต๊ะทดสอบตัวขับประแจกลไฟฟ้า (Railway point drive test bench) จำนวน ๑ ชุด 22/Aug/2017 - 25/Aug/2017 01/Sep/2017 480
รฟท.อ./๖๐๐๑๓๕ จ้าง ทำระบบจำลองการเดินรถ (Train Simulator) จำนวน ๑ ชุด 22/Aug/2017 - 31/Aug/2017 15/Sep/2017 189
รฟท.อ./600131 จัดหารถกระเช้าแบบแมงมุม (Spider Lift) ความสูงทำงานไม่น้อยกว่า ๒๐ เมตร ใช้งานที่ศูนย์ซ่อมบำรุง 22/Aug/2017 - 31/Aug/2017 07/Sep/2017 148
รฟฟท.อ./600042 เช่ารถยนต์ส่วนกลาง จำนวน ๕ คัน พร้อมพนักงานขับรถยนต์ ระยะเวลา ๕ ปี 22/Aug/2017 - 01/Sep/2017 05/Sep/2017 181
รฟท.ส./๖๐๐๑๐๓-๑ สอบราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟเตือน (Obstruction Light : OBL) (ครั้งที่ ๒) 22/Aug/2017 - 29/Aug/2017 31/Aug/2017 146
Dog